Informace a aktuality

Pod Jelení kameny se vrátil ukradený hraniční mezník

      Ukradený hraničník, který od 19. století označoval hranice lesních revírů pod Jelení skálou v Lužických horách, je opět na svém místě. Byl objeven náhodou v roce 2015 na pozemku Staré hospody v Doubici. Policie jej zajistila a předala vlastníku – státnímu podniku Lesy České republiky. Rumburská lesní správa jej nejdříve deponovala v Krásném Poli, odkud byl 21. září 2016 převezen na své původní stanoviště uprostřed lesů Lužických hor. Můžeme ho najít na Staré pražské cestě na úpatí Jelení skály východně od nádraží Jedlová. Je označen názvy lesních oddělení, která zde hraničila: „Section VIII“ a „Section IX“. Do Lužických hor se tak vrátil kus jejich historie.

KS

Hraniční mezník pod Jeleními kameny 10. dubna 1999. Hraniční mezník pod Jeleními kameny 28. prosince 2003. Ukradený hraniční mezník před Starou hospodou v Doubici, 26. března 2011. Ukradený hraničník v Doubici před Starou hospodou v roce 2015. Parta pana Koukala, která ukradený mezník vrátila 21. září 2016 na své místo. Hraniční mezník pod Jeleními kameny 14. dubna 2017.

Další informace: