Přehlášení maloplošných chráněných území

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory přistupuje k přehlášení, tj. k novému vyhlášení, některých maloplošných chráněných území, u kterých v původním zřizovacím dokumentu nebyly uvedeny správně všechny náležitosti - zejména výčet parcel. Konkrétně se jedná o přírodní rezervace Studený vrch, Vápenka a přírodní památky Líska, Pustý zámekKytlice. Z praktického hlediska se nemění ani umístění v terénu ani podmínky ochrany, jedná se pouze o uvedení do legislativního stavu odpovídajícímu současné faktické ochraně těchto chráněných území.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz