Informace a aktuality

Přehlášení maloplošných chráněných území

      Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory přistupuje k přehlášení, tj. k novému vyhlášení, některých maloplošných chráněných území, u kterých v původním zřizovacím dokumentu nebyly uvedeny správně všechny náležitosti - zejména výčet parcel. Konkrétně se jedná o přírodní rezervace Studený vrch, Vápenka a přírodní památky Líska, Pustý zámekKytlice. Z praktického hlediska se nemění ani umístění v terénu ani podmínky ochrany, jedná se pouze o uvedení do legislativního stavu odpovídajícímu současné faktické ochraně těchto chráněných území.
      Návrhy jsou vyvěšeny na Portálu veřejné správy.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz