Zigeunerstuben

Skalní skupina Zigeunerstuben (Cikánské světničky) je na nevelkém zalesněném návrší nad jihozápadním okrajem Jonsdorfu asi 300 m severovýchodně od Nonnenfelsen. Její jméno připomíná, že zde prý někdy v dřívějších dobách tábořili cikáni.
Na severovýchodní straně návrší je asi 100 m dlouhý úzký pískovcový hřbet, proťatý po celé délce asi 2 m širokou svislou puklinou, kterou v třetihorách vyplnila vyvřelá žíla. Vyvřelina způsobila zpevnění okolního pískovce, ale sama později zvětrala, takže dnes už ji nikde na povrchu nenajdeme a nevíme ani, jestli šlo o čedič nebo znělec. Na kontaktu mezi vyvřelinou a pískovcem se vytvořily pevné, místy i několik centimetrů silné proželeznělé desky, které dodnes pokrývají pískovcové stěny po obou stranách žíly. Díky dobrému zachování je žíla klasickou ukázkou vyvětralé vyvřelinové pukliny.
Vzniklou "skalní ulicí" dnes prochází turistická stezka, stoupající z Jonsdorfu k masivu Nonnenfelsen. V lese nad jejím horním koncem je několik menších skal a na jedné z nich je upravená lavička.