Křížová věž

Křížová věž je štíhlá pískovcová skála, vyčnívající ze zalesněného severovýchodního výběžku Trávnického vrchu přímo nad jižním okrajem osady Naděje. Podle původního německého jména Rabenstein se někdy označuje jako Krkavčí nebo Havraní skála, ale nejčastěji se užívá názvu Křížová věž, podle kříže na jejím vrcholku.
Železný kříž na vrcholu skály dali v roce 1833 údajně postavit pánové Schicht a Wiesner, majitelé továrny v Antonínově Údolí. Koncem 19. století odtud svítila lidem do údolí lucerna, kterou sem každý den za soumraku vynášel tkadlec Josef Weiss, bydlící v domě pod skálou. Světlo zde rozsvěcoval více než třicet let a přestože je vrchol nesnadno přístupný, i v zimě se mu je vždy podařilo bezpečně vynést nahoru. Po jeho smrti se této tradice již nikdo natrvalo neujal, i když ještě ve 20. letech svítívalo světlo do kraje alespoň o Velikonocích. Po roce 1945 ale tento zvyk zcela zanikl, kříž později někdo shodil a teprve v roce 1978 byl opět upevněn na původní místo na vrcholu. Skalisko je opředeno pověstmi o zbloudilých poutnících a nešťastných milencích.

Další informace