Kristýna

Kristýna je oblíbený rekreační areál s umělým jezerem, ležící u hraniční řeky Nisy asi 1,5 km severozápadně od Hrádku nad Nisou. Za svůj vznik vděčí těžbě lignitu - třetihorního uhlí, které nechal v okolí Hrádku hledat už roku 1786 Christian Philipp Clam-Gallas. Po nálezu lignitových slojí tu bylo otevřeno několik malých šachet, na jejichž místě později vznikly větší doly. Jedním z nich byl důl Christian, pojmenovaný po majiteli grabštejnského panství. Roku 1896 byl tento důl uzavřen, ale po objevení nových zásob uhlí v roce 1926 byla těžba opět zahájena a pokračovala i po 2. světové válce, kdy už se důl nazýval Kristýna. V 50. letech 20. století tu byly objeveny další lignitové sloje o mocnosti až 13,5 metru a roku 1952 se na Kristýně přešlo k povrchové těžbě. Po jejím skončení byl důl 30. dubna 1972 uzavřen a vytěžená jáma byla během následujících 3 let zatopena vodou. Nově vzniklá vodní plocha se pak začala využívat ke koupání a na přelomu 70. a 80. let u ní vyrostl velký rekreační areál s upravenými plážemi, restaurací a autokempem. Jezero obklopené zelení má plochu asi 14 hektarů a dosahuje hloubky až 28 m. Vedle koupání a provozování vodních sportů se využívá i k rybaření.
Asi 1 km severně od Kristýny je na soutoku Nisy s Oldřichovským potokem Trojmezí, kde se stýkají hranice České republiky, Německa a Polska. V lesích mezi Trojmezím a Kristýnou je menší rybník s mokřady, obývaný různými vodními živočichy. V roce 2014 u něj bylo vybudováno odpočívadlo s lavičkami, přístupné po povalových chodníčcích.

Další informace