Háječek u Valů

Na temeni vršku jsou četné jámy a příkopy, vzniklé při lámání pískovce.
Na temeni vršku jsou četné jámy a příkopy, vzniklé při lámání pískovce.

Háječek (524 m) je nevelké zalesněné návrší, ležící v cípu státní hranice severně od Valů u Krompachu po pravé straně silnice do Jonsdorfu. Na návrší byly kdysi patrné zbytky šancí, které tu údajně v roce 1778 vykopali Chorvaté z rakouského vojska proti Prusům. V některých vlastivědných pramenech se ale uvádí, že mohly pocházet již ze švédských válek roku 1632. Ještě v roce 1813 byly šance napoleonskými vojáky obnoveny a využity při jejich vpádu do Čech. Koncem 19. století se ale na kopci lámal kámen na stavbu domů a zbytky šancí tím byly zřejmě zničeny. Dnes už se nedá říci, jestli některé z jam a příkopů na temeni vršku mohou být jejich pozůstatkem.
Z místního pískovce byl postaven i hostinec "Edelstein" (=Drahokam), který stál ještě po 2. světové válce u silnice na západním úpatí kopce. Zbořen byl zřejmě po zřízení hraničního pásma v 50. letech 20. století a dnes po něm zůstaly už jenom zbytky základů s dlouhou opěrnou zdí. Stejný osud pravděpodobně postihl i budovu celnice, která stála asi od roku 1934 naproti hostinci. Dnes se podél silnice táhne jen loučka, ohraničená nízkým, stromy a křovinami zarostlým skalnatým srázem. Do jedné ze skal je tu vyrytý obraz příslušníka finanční stráže a vojáka z roku 1938.