Žofín

Osada Žofín leží na severním okraji Horního Podluží, směrem k bývalé osadě Světlík. Byla pojmenována podle kněžny Žofie Lichtnštejnové a dříve se také nazývala Nová Starost (Neusorge). Vznikla patrně až v 1. polovině 19. století v souvislosti s rozvojem domácké textilní a plátenické výroby. Poprvé je zmiňována roku 1833 a v roce 1885 měla 17 domů, v nichž žilo 138 obyvatel.

Další informace