Drobné sakrální památky

Kříž u odbočky do Maxova

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Radvanec,   obec: Radvanec

Kříž stojí na jižním okraji obce u odbočky silnice do Maxova.

Oprava kříže, červen 2004:

Před opravou zde stál pouze otlučený sokl s nečitelným nápisem a kovový kříž chyběl.

V průběhu opravy byl kamenný sokl očištěn, opraven a nápis na něm byl nově zvýrazněn černou barvou. Na vrcholu byl osazen nový litinový kříž s kovanou opěrkou.

Opravu památky provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru; formou sponzorského příspěvku ji zaplatil pan Josef Jíša z Prahy, který také daroval kovaný kříž.

Obnovený kříž byl slavnostně vysvěcen novoborským děkanem p. Josefem Pavlasem v průběhu Radvanecké pouti, která se konala 12. června 2004.