Drobné sakrální památky

Kaple Bolestné Matky Boží

Kaple Bolestné Matky Boží kamenná kaplička

Katastr: Polevsko     Obec: Polevsko

Kaplička stojí v horní části Polevska u rozvětvení silnice asi 100 m jihovýchodně od kostela.

Historie:
      U kapličky kdysi stála i malá zvonička, po které dnes už nezůstaly žádné stopy. Ve farním seznamu kapliček a soch se o této památce dochoval zajímavý zápis z roku 1926/27: "Na pozemku obce stojící kaplička vedle hlavní silnice vedoucí obcí Polevsko. Na údržbu není žádný kapitál, o kapličku doposud pečovali někteří dobrovolníci. Rok zřízení není znám, což naznačuje, že je kaplička velmi stará. Lidé například znají rok stavby kostela 1718, a taktéž sochy Spasitele u pomníku bojovníka 1735. Tato kaplička snad byla prvním náboženským středem vesnice. Dříve byla krytá šindelem, později plechem. Toto zastřešení bylo zase velmi špatné, takže tam vnikl déšť a trámoví bylo shnilé. Dvířka, která podle korespondujícího člena státního památkového úřadu (pan inspektor Fechtner z České Lípy) mají velkou hodnotu, musela být minulý rok odstraněna. O Vánocích bylo ze sbírky dárců přikročeno k novému zastřešení a před 14 dny byla tato oprava dokončena. Nové zastřešení zajistil zdejší klempířský mistr Adolf Grumpe, zednické práce Anton Tölzer. Na obou stranách kaple byly také s povolením obce vysazeny 2 lípy, takže by toto místo mohlo být v budoucnu velmi idylickým. Nově opravená kaplička již nyní nabízí velmi vlídný pohled. Ovšem náklady na opravu jsou také poměrně vysoké. Na truhlářské práce bylo vydáno 151,-K, na klempířské práce 681,-K, na zednické práce 378,-K, na písek, cement a vápno 128,-K, na kovářské práce 26,-K, na ... (?) 62,-K, na tyče, okenní tabule a daň z obratu 54,-K. Všechny náklady na opravu celkem činí 1480,-K. Na žádost zaplatila okresní správní komise v Novém Boru náklady na opravu ochranné zdi vedle okresní silnice v hodnotě 175,-K a taktéž obec Polevsko zaplatila náklady na opravu zdi vedle obecní silnice v hodnotě 180,-K. Tak zůstalo k úhradě nákladů na opravu kapličky ještě 1125,-K. Až na 150,-K je nyní vše zaplaceno. Srdečné "zaplať Bohu" všem šlechetným dárcům, kteří tímto ukázali smysl pro historii, umění a ochranu vlasti. Upřímný dík patří taktéž okresní správní komisi v Novém Boru a zastupitelstvu obce Polevsko. Jistě se ještě najdou někteří malí dárci k úhradě malých dluhů. Závěrem se musím ještě zmínit, že obchodník Karl Riedel na sebe vzal celé vedení opravy a s horlivostí a radostí vše dovedl ke společné spokojenosti. Jemu patří náš zvláštní dík".
      Tolik starý záznam o kapličce. V roce 2001 kapličku opravil zednický mistr Jaroslav Svoboda ze Cvikova na náklady pana Landy z Prahy, střechu natřel klempířský mistr p. Hašek z Nového Boru. Opravená kaplička byla vysvěcena v neděli 29. července 2001.

Původní stav kapličky Svěcení kapličky, 29.7.2001 Svěcení kapličky, 29.7.2001 Svěcení kapličky, 29.7.2001