Drobné sakrální památky

Třípanský sloup

Kamenný sloup

Katastr: Rozhled,   obec: Jiřetín pod Jedlovou

Sloup stojí u turistické cesty, vedoucí z nádraží Jedlová na Novou Huť, na lesním rozcestí na jihozápadním svahu Konopáče.

Popis: Na čtvercovém pískovcovém fundamentu s vytesanou kamenickou značkou byl nízký podstavec ve tvaru trojlistu, na němž stálo asi 2 m vysoké torzo trojbokého sloupu s konkávně prohnutými stěnami a zaoblenými hranami. Sloup byl vytesán z tvrdého milštejnského křemence, ale v horní části byl rozlomen na dvě části, které byly později spojeny. Na chybějícím vrcholu byly kdysi zřejmě vytesané erby majitelů všech tří sousedících panství.

Historie:

Třípanský sloup vyznačoval hranici Tolštejnského, Zákupského a Českokamenického panství. Vyobrazen je již na mapě z roku 1745 a postaven byl údajně 29. července 1705 na místě staršího tzv. Červeného sloupu.

Třípanský sloup byl opravován v roce 1927, kdy mu již chyběla hlavice s erby.

Na podzim roku 1999 ale torzo sloupu někdo ukradl a na místě po něm zůstal jen plochý čtvercový fundament.

V červenci 2016 byla na původní fundament osazena zmenšená kopie sloupu.

Obnova sloupu, červenec 2016:

Z iniciativy Karla Steina z Děčína a našeho spolku proběhlo s majiteli pozemku Lesy ČR s.p. z Liberce úspěšné jednání o obnově sloupu. Nový sloup včetně erbů vytesal z pískovce kameník p. Pokorný z Děčína. Jedná se o zmenšenou kopii původního sloupu, opatřenou erby, vytvořenými podle návrhu odborníka na heraldiku.