Drobné sakrální památky

Kaplička za hlavní silnicí

Kaplička za hlavní silnicí - červenec 2006 kamenná kaplička

Katastr: Jablonné v Podještědí     Obec: Jablonné v Podještědí

Kaplička stojí asi 150 m severně od hlavní silnice z Nového Boru do Liberce u staré polní cesty, začínají za nádražím a vedoucí k rybníku u osady Lada.

Popis: Mohutná kaplička má na přední straně velký výklenek pro obraz s mělkým vnitřním vstupním prostorem. Po stranách jsou vystouplá pole, začínající dole patkou a završená profilovanou hlavicí, napojenou na podstřešní profilovanou římsu. V předním štítě je vystouplé kulaté "zrcadlo". V dolní části vstupního prostoru je kamenný stupeň, kamenná římsa rozděluje i výklenek pro obraz. Střecha je krytá bobrovkou.

Oprava kapličky, červenec 2006:
      Před opravou byla kaplička značně poškozená. Omítka byla opadaná, některé zděné části a architektonické prvky chyběly. Střecha byla na pravé straně nefunkční a na levé chyběla úplně. Okolí bylo zarostlé a přímo o kapličku se opíral myslivecký posed.
      Během opravy bylo okolí památky vyčištěno a posed byl po dohodě s mysliveckým sdružením odstraněn. Chybějící části kapličky byly dozděny a celá stavba byla nově omítnuta a vymalována. Zcela obnovena byla také střecha, krytá bobrovkou, položenou na latě.
      20.000,-Kč na obnovu kapličky věnovala Nadace PRECIOSA a částkou 10.000,-Kč přispělo naše občanské sdružení. Opravu provedl člen sdružení Ing. Vojtěch Král.

Stav kapličky před opravou Stav kapličky před opravou Pohled na opravenou kapličku zezadu

 

(Informace jsou převzaty od spolku Drobné památky severních Čech)