Památná lípa v Trávníku se rozlomila

Na samém počátku roku 2013 se rozlomila chráněná lípa v Trávníku u Cvikova. Podle informace, uvedené na Trávnickém blogu k tomu došlo ve druhém lednovém týdnu. Přestože v té době nebyl žádný zvlášť silný vítr, strom se rozlomil a jeho větší část spadla na zem. Nikomu se naštěstí nic nestalo.

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) v dolní části Trávníku byla památným stromem od roku 1998 a chráněná byla pro svůj věk, pěkný vzrůst a jako významná krajinná dominanta. Strom byl vysoký asi 23 metrů, obvod kmene měl okolo 5 metrů a odhadované stáří asi 200 let.

Lípa rostla na pozemku, jehož majitelem byl Pozemkový fond, a před několika lety přešel v restituci do soukromého vlastnictví. Strom byl už tehdy ve špatném stavu, korunu měl zpevněnou ocelovými lany a větve postupně prosychaly. Majitelka na špatný stav stromu upozorňovala, ale k jeho včasnému ošetření nedošlo. Teprve v loňském roce byla proschlá koruna stromu radikálně ořezána, ale nejspíš už bylo pozdě. Oslabený strom se sice ještě snažil vytvořit nové větve, ale zřejmě už nedokázal vzdorovat biologickému napadení kmene. Důsledkem byla ztráta stability, následné rozlomení stromu a pád jeho větší části na zem. Škoda, že k ošetření stromu nedošlo o pár let dřív. Zásah do koruny by nemusel být tak razantní a strom mohl ještě nějakou dobu žít. Dnes z něj zůstal stát jen jeden menší kmen, u něhož není jisté, zda bude schopný další existence. Trávník tak bohužel přišel o krásnou přírodní dominantu.

Další informace: