Mařenická pouť

V sobotu 19. července 2008 proběhla v Mařenicích tradiční pouť k uctění svátku patronky zdejšího kostela sv. Máří Magdaleny. Po dopolední slavnostní mši se v kostele uskutečnily koncerty souborů Tres faciunt collegium a Consortium Pragense. Oba koncerty přítomné diváky velice nadchly a byly doprovázeny vřelým potleskem. Zvláštní uznání za odvedený výkon si určitě zasloužila sopranistka Martina Bauerová.

Po celý den byly k dispozici také obvyklé pouťové atrakce a prodejní stánky, odpoledne se ještě konala promenáda u hostince Husky a celý program uzavřela večerní zábava v místním kulturním sále. Počasí pouti vcelku přálo a celý den se tak hezky vydařil.

Další informace: