Krajina u Mařenic přišla o pěkné zákoutí

V uplynulých dnech byly pokáceny tři krásné vzrostlé lípy, které obklopovaly křížek, stojící u silnice z Mařenic do Cvikova. Skupina stromů s křížkem u silnice nijak nepřekážela a tvořila malebné zákoutí v polích před obcí. Křížek zde byl postaven v roce 1831 a roku 2003 byl na náklady obce restaurován občanským sdružením Drobné památky severních Čech.

Je velká škoda, že musely být všechny tři lípy úplně pokáceny; jejich likvidace byla velmi necitlivým zásahem do krajiny. Náhradní výsadba je sice chvályhodná, ale nové stromy dorostou až přístím generacím, pokud se toho ve zdraví dožijí. Každopádně těm krásným vzrostlým stromům už život nikdo nevrátí. Z malebného zákoutí zůstal jen opuštěný kříž a okolí Mařenic je tak opět o něco fádnější a šedivější...

Vyjádření Správy CHKO Lužické hory:

Na počátku letošního roku byla Správa CHKO Lužické hory požádána o posouzení stavu těchto stromů. Při místním šetření jsme zjistili, že stromy byly z 80% proschlé, s velkým množstvím velkých suchých polámaných větví v korunách. V kmeni byly podélné trhliny od větvení koruny k zemi a otevřené dutiny. Při silných poryvech větrů padaly silnější větve na vozovku. Zdravotní stav stromů byl velmi špatný a proto jsme doporučili stromy pokácet a provést náhradní výsadbu. V průběhu přípravy akcí do Programu péče o krajinu pro letošní rok bylo předjednáno začlenění odfrézování pařezů a výsadby nových lip do seznamu akcí, podpořených z tohoto programu. Vzhledem k vývoji klimatu v jarních měsících je náhradní výsadba naplánována na podzim letošního roku.

Další informace: