Úklid Lužiček pod Bouřným

V sobotu 14. dubna 2007 proběhla za krásného jarního slunečného počasí akce Úklid Lužiček, kterou pořádala českolipská ekoporadna Orsej společně s čekolipskými pobočkami Hnutí Duha a Společnosti pro trvale udržitelný život. Předem bylo vytipováno několik lokalit pod Bouřným, které jsou již tradičně skladištěm všeho možného harampádí, běžný komunální odpad nevyjímaje. Jen cestou po silničce od Nové Huti pod Bouřný jsme naplnili několik pytlů. Dva dobrovolníci sbírali u hlavní silnice před Novou Hutí na odbočce lesní silničky k Rousínovu, kde byla ve smrčí neuvěřitelná skládka odpadků, vyhazovaných z aut snad i za jízdy.

Na dalším místě na malém parkovišti pod Bouřným se tou dobou již činili místní Duháci, kteří s úspěchem vyčistili těžko přístupný sráz zářezu železniční trati a v době našeho příchodu už měli řádnou hromadu všeho možného, včetně malířských kbelíků, pytlů polystyrénu a bubnu od pračky.

Nakonec jsme se vydali po úbočí Bouřného na parkoviště v sedle pod Stožcem, kde vznikla další velká hromada. Za méně než čtyři hodiny jsme kromě toho naplnili více než 20 pytlů drobného odpadu, cestou do Rousínova lesem přes sedlo u Kaufmannova buku potom ještě dalšího jeden a půl pytle.

Brigády se zúčastnilo kolem dvaceti dospělých, malá Anežka Lomičová a dva psi. Psi byli trochu znudění, jinak se všichni dobře bavili. Děkujeme všem účastníkům zelené párty v rukavičkách, všem nám zůstal dobrý pocit. Snad to chvilku vydrží - až do setkání s dalšími tunami odpadků, které se neustále hromadí v blízkosti silnic. Je těžko uvěřitelné, že je pro řadu lidí jednodušší odvézt odpadky do lesa, než je uložit do kontejneru, ale naše nálezy tomu nasvědčují. Zejména les v blízkém okolí parkoviště ve Stožeckém sedle (nazývaném Šébr) bylo zasypáno běžným komunálním odpadem, který každý normální člověk odnese do popelnice.

Poděkování náleží všem účastníkům, o psech nemluvě. Patří také ÚV ČSOP a paní starostce Petrbokové ze Svoru, kteří pomohli s dodáním potřebných rukavic a pytlů na odpad, a zejména Správě Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, která přislíbila to nejdůležitější - odvoz sesbíraných odpadků.

Další informace: