Informace a aktuality

Slavnostní otevření naučné stezky na Janských kamenech u Krompachu

V sobotu 25. listopadu 2006 byla slavnostně otevřena malá naučná stezka Janské kameny. Stezka byla vybudována ve spolupráci občanského sdružení Jánské kameny - Johannisstein, obce Krompach, CHKO Lužické hory a Klubu českých turistů. Je dlouhá asi kilometr a na její trase jsou umístěny 4 informační tabule, seznamující s historií a přírodními zajímavostmi místa.

Slavnostního otevření se zúčastnili také starostové pan Václav Holan z Krompachu a pan Hans Goth z Oybinu, Správu CHKO Lužické hory zastupoval pan Ludvík Šajtar. Po krátkých projevech, přestřižení pásky a slavnostním přípitku si všichni příchozí celou stezku společně prošli. Na závěr bylo připraveno pohoštění v kiosku rodiny Zacharias na Janských kamenech. Hladký průběh celé akce zajistili manželé Kudrnovi z bývalého hostince Janské kameny.

I když větrné počasí procházce příliš nepřálo, všichni zúčastnění odcházeli domů spokojeni.

 
Několik fotografií ze slavnostního otevření naučné stezky:

(Kliknutím na náhled dostanete větší obrázek)
Slavnostní otevření naučné stezky 25.11.2006. Slavnostní otevření naučné stezky 25.11.2006. Slavnostní otevření naučné stezky 25.11.2006. Slavnostní otevření naučné stezky 25.11.2006. Slavnostní otevření naučné stezky 25.11.2006. Slavnostní otevření naučné stezky 25.11.2006. Slavnostní otevření naučné stezky 25.11.2006. Slavnostní otevření naučné stezky 25.11.2006.