Přednáška PhDr. Františka Gabriela na hradě Krásný Buk

V úterý 3. srpna 2004 se od 16 hodin uskutečnila na zřícenině hradu Krásný Buk u Krásné Lípy přednáška PhDr. Františka Gabriela z Národního památkového ústavu o dosavadních výsledcích záchranného archeologického průzkumu, který zde probíhá od roku 2002. Cílem záchranných prací je archeologický průzkum jedné z nejcennějších památek na severu Čech, odkrytí dochovaného pozůstatku mohutné hradní věže ze 2. poloviny 13. století a její zakonzervování.

Přednášky se zúčastnilo přibližně 70 zájemců o regionální historii, kteří zde měli jedinečnou příležitost dozvědět se, jak asi hrad ve středověku vypadal a čím jsou jeho pozůstatky cenné. Na množství všetečných otázkek trpělivě odpovídali František Gabriel a Richard Klos.

Velice zdařilou akci připravil Spolek přátel Krásnolipska.

Další informace: