Rozšíření PR Klíč

Správa CHKO Lužické hory přistoupila k rozšíření Přírodní rezervace Klíč. Původní rezervace o rozloze téměř 22 ha byla vyhlášena v roce 1967, v roce 1992 vyhláškou č. 395 převedena do kategorie přírodní rezervace. Původní rezervace zaujímala pouze vrchol této významné znělcové kupy se suťovými poli na jižní straně.

Rezervace se rozšíří zejména na jižní a jihozápadní straně o převážně bukové porosty. Z lesnického hlediska se jedná o porosty s přírodě blízkou skladbou. Vzhledem k vysokému stáří je nutné zajistit jejich pozvolnou obnovu. V některých částech došlo k přirozenému rozvolnění vývraty některých jedinců a následnému přirozenému zmlazení. V plně zapojených částech porostů, tudíž bez zmlazení, bude letos provedena výběrná těžba, která i zde umožní počátek přirozené obnovy.

Na severní straně se rezervace rozšíří o porost s dvěmi rozdílnými skupinami. V jedné převládá v horní etáži bříza s podrostem smrku a buku, vyskytuje se zde i několik jedlí. Druhá skupina je mlazina - směs smrku, buku a břízy s několika bukovými výstavky. Nová hranice rezervace je v terénu označena pruhovým značením na hraničních stromech a na přístupových cestách cedulemi.

Rozšíření rezervace bude projednáno a je předpoklad jeho schválení v prvním čtvrtletí roku 2002.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz