Život obyvatel v krajině pod Studencem v běhu času

Jitka Tůmová

Velmi pěkně zpracovaná česko-německá kniha volně navazuje na starší knížku Krajina pod Studencem v proměnách doby. Autorka v ní prezentuje velmi obsáhlé informace o historii domů ve Studeném a Lipnici na Českokamenicku a seznamuje s osudy jejich obyvatel.
Po úvodních kapitolách o historii a vývoji osídlení obou vesnic, doplněných o několik zajímavostí ze starých matrik, následuje hlavní hlavní část knihy, věnovaná podrobné historii jednotlivých domů a osudům jejich obyvatel. Na základě studia mnoha historických pramenů, starých matrik a s využitím vzpomínek pamětníků je v knize popsáno celkem 90 domů ze Studeného a 32 domů z Lipnice včetně těch, které po 2. světové válce zanikly. Nejstarší informace pocházejí už z pobělohorské doby v 17. století a dále jsou v chronologickém sledu uvedeny všechny zjištěné změny do druhé světové války a bouřlivé doby poválečného dosídlení, doprovázeného zánikem řady opuštěných domů, postupným vylidňováním obou vsí a pozdějším rozvojem jejich rekreačního využití. U každého domu jsou uvedeny údaje o známých přestavbách a změnách využití, chronologický přehled jednotlivých obyvatel a informace o jejich rodinných vazbách, způsobu obživy i dalších osudech. Dozvíme se také o významných událostech, ovlivňujících vývoj obou obcí, a o místních drobných památkách.
Rozsáhlý text doplňuje množství unikátních dobových obrázků i současných fotografií. Přestože má kniha 548 stran, nebylo možné v ní otisknout všechny zajímavé obrázky. V obsahu knihy je proto uveden odkaz na internetové úložiště, z něhož si mohou zájemci stáhnout další fotografie.

Knihu vydal Spolek Pod Studencem v roce 2021.