Krajina pod Studencem v proměnách doby

Kolektiv autorů

Velice pěkná a kvalitně zpracovaná knížka je věnována minulosti a přítomnosti čtyř obcí, ležících pod Studencem na Českokamenicku. Na více než 330 stranách najdeme podrobné osudy Kunratic, Lipnice, Studeného a Lísky. Knížka začíná charakteristikou přírodních poměrů a pokračuje detailní historií oblasti od prvních stop pravěkého osídlení přes středověk až do dnešní doby. Dočteme se o kolonizaci zdejší krajiny, o rozvoji zemědělství, lesnictví, řemesel a průmyslu nebo o stavebním vývoji obcí. Knížka zachycuje také mnoho zajímavostí ze života zdejších obyvatel, vypravuje o církevních zvyklostech a činnosti místních spolků, ale také o válkách a přírodních pohromách. Pozornost věnuje také četným drobným památkám, rozesetým přímo v obcích nebo v okolní krajině. Podrobně zpracovaný a přitom čtivou formou napsaný text doplňuje velké množství historických pohlednic, dobových obrázků a současných fotografií.

Knížku vydalo Občanské sdružení Pod Studencem v roce 2010.