Podzemí Šluknovska a Lužických hor

Přemysl Brzák, Otakar Fabiánek, Petr Havránek

Kniha je výrazně rozšířeným a přepracovaným vydáním starší brožované publikace Podzemí Šluknovska, vydané v roce 1995. Na 302 stranách dokumentuje více než 100 podzemních prostor z 27 lokalit v oblasti Šluknovského výběžku a Lužických hor. Každou kapitolu uvádí pověst nebo zajímavý příběh, který se k místu váže, poté následuje jeho stručná historie, popis existujících podzemních prostor s podrobnými plánky a geologická charakteristika místa. V závěru kapitoly je přehled použitých pramenů a stručné shrnutí v němčině a angličtině. V poslední kapitole je přehledně uvedeno množství dalších podzemních prostor, které nemohly být dostatečně prozkoumány, nebo pro jejichž podrobný popis už v knížce nezbylo místo. Kniha je také doplněna 32 stranami barevných fotografií z nejzajímavějších míst.

Knížku vydala v roce 2007 ZO ČSOP Netopýr Varnsdorf ve spolupráci s Klubem českých turistů Krásná Lípa.