Podzemí Šluknovska

Přemysl Brzák, Otakar Fabiánek

Podzemí Šluknovska

Autoři v knížce shrnují mnoho zajímavých poznatků o podzemních prostorách Šluknovska, k nimž patří převážně staré štoly, ale i podzemní lomy a jeskyně různého původu. U každé prozkoumané lokality je vedle podrobného popisu uvedena také historie jejího vzniku a vývoje, geologická stavba okolí a informace o výskytu netopýrů, kteří tyto prostory využívají k přezimování. Popisy všech důlních děl a jeskyní jsou doplněny podrobnými plánky. V závěru knížky jsou stručně uvedeny také dostupné informace o dosud neprozkoumaných nebo neznámých lokalitách. Z oblasti Lužických hor jsou v knížce zpracovány staré štoly v Dlouhém Dolu u Kyjova, v Krásné Lípě, na Vápence u Doubice, v údolí Milířky u Dolního Podluží a na Křížové hoře u Jiřetína pod Jedlovou. Dále jsou uvedeny jeskyně v Dolním Prysku, na Milštejně a Ledová jeskyně u Naděje. Z oblasti Šluknovska mimo Lužické hory jsou zde popsána důlní díla ve Šluknově, Rožanech a u Kunratic (Schweidrich).

Knížku vydalo v roce 1995 Středisko ekologické výchovy Netopýr ve Varnsdorfu ve spolupráci s Českou speleologickou společností a nakladatelstvím Zlatý kůň.

V roce 2007 vyšla výrazně rozšířená a doplněná knížka Podzemí Šluknovska a Lužických hor.