Šluknovský výběžek

Bedřich Hamák, František Beran

Tato brožurka byla vydána jako 20. svazek edice Pevnosti, věnované historii i současnosti pohraničního opevnění, budovaného v tehdejší Československé republice v letech 1936-1938. Tento svazek podrobně popisuje opevnění v úsecích N1 a N2 v nejzápadnější části Lužických hor od Srbské Kamenice přes Studený a Křížový buk k Nové Huti. Najdeme zde nejen informace o výstavbě betonových bunkrů (řopíků), o průběhu linie opevnění a vybavení jednotlivých objektů, ale také údaje o jejich obsazení vojenskými jednotkami v době mobilizace a o jejich opuštění po obsazení pohraničí německým Wehrmachtem. Čtenáři se také seznámí s historickým pozadím a důležitými událostmi tehdejší doby, jejíž atmosféru dokreslují i ukázky ze starých vojenských zápisů a hlášení. Text je doplněn několika mapkami, tabulkami a četnými dobovými i současnými fotografiemi.

Svazek č. 20 Šluknovský výběžek vyšel v roce 2001. Již o rok dříve vyšel svazek č. 17 Liběchovská příčka od Jaroslava Beneše a kolektivu, věnovaný linii opevnění od Mělníka kolem Mimoně k Jítravskému sedlu, a v roce 2005 vyšel svazek č. 25 Lužické hory, popisující opevnění ve východní části Lužických hor mezi Novou Hutí a Jítravou.
Všechny brožurky vydalo nakladatelství Fortprint ve Dvoře Králové nad Labem.