Lužické hory

Jaroslav Beneš, Bedřich Hamák, Jan Stejskal

Knížka byla vydána v roce 2005 jako 25. svazek edice Pevnosti, věnované historii i současnosti pohraničního opevnění, budovaného v tehdejší Československé republice v letech 1936-1938. Autoři v ní přístupnou a srozumitelnou formou uvádějí velké množství informací, získaných několikaletým bádáním v archivech i podrobným průzkumem v terénu. Díky tomu knížka představuje ucelenou studii o pohraničním opevnění Lužických hor v prostoru mezi Novou Hutí a Jítravou.
V úvodu jsou stručně nastíněny historické souvislosti, které stavbě opevnění předcházely, i postupné úpravy a změny plánů výstavby. Hlavní část knížky popisuje jednotlivé úseky opevnění v Lužických horách, postup i okolnosti jejich výstavby a také jejich stav a vybavení v září 1938 i v současnosti. Uvedeny jsou rovněž údaje o stavbě terénních překážek a kasáren pro osádky pevnůstek, a čtenáři se dozvědí i něco o finanční náročnosti výstavby, kvalitě provedení jednotlivých objektů a jejich vnitřním vybavení. Další kapitoly jsou věnovány rozmístení vojenských jednotek ve sledované oblasti, plánům ničení pro případ ústupu i nerealizovaným návrhům na doplnění obranné linie těžšími objekty. Poměrně obsáhle je v knížce popsána také historie ochrany hranic v neklidném roce 1938 a závěrečná část je věnována životopisům velitelů československé armády, kteří v oblasti působili. Publikace je doplněna řadou tabulek s údaji o všech lehkých objektech, podrobnými mapkami pevnostní linie a velkým množstvím často unikátních písemných dokumentů a dobových fotografií.

Pohraniční opevnění v navazujících oblastech je popsáno ve svazku č. 20 Šluknovský výběžek, vydaném roku 2001 a ve svazku č. 17 Liběchovská příčka, věnovaném linii opevnění mezi Mělníkem a Jítravou.
Všechny brožurky vydalo nakladatelství Fortprint ve Dvoře Králové nad Labem.