Dějiny Nového Boru a jeho obcí

Vladislav Jindra

Dějiny Nového Boru a jeho obcí

Velmi podrobně zpracovaná historie Nového Boru vychází z autorova dlouholetého studia starých pramenů. Na rozdíl od jiných podobných publikací zde čtenáři najdou nejen základní informace o vzniku a historickém vývoji města, ale seznámí se také s životními podmínkami a problémy zdejších obyvatel. Autor ze starých archivních údajů vytváří detailní obraz života tehdejších obyvatel, od vrchnosti až po prosté řemeslníky. Hlavní pozornost je věnována Novému Boru, ale v samostatných kapitolách je zpracovaná i historie okolních obcí a osad. Rozsáhlé, ale zajímavé čtení lze doporučit všem zájemcům o historii Novoborska.

Toto jedinečné dílo vycházelo na pokračování jako příloha Novoborského měsíčníku. V letech 2006 - 2013 se dočkalo také knižního vydání.