Dějiny Nového Boru

Vladislav Jindra

Velmi podrobně zpracovaná historie Nového Boru vychází z autorova dlouholetého studia starých pramenů. Na rozdíl od jiných podobných publikací zde čtenáři najdou nejen základní informace o vzniku a historickém vývoji města, ale seznámí se také s životními podmínkami a problémy zdejších obyvatel. Autor ze starých archivních údajů vytváří detailní obraz života tehdejších obyvatel, od vrchnosti až po prosté řemeslníky. Hlavní pozornost je věnována Novému Boru, ale v samostatných kapitolách je zpracovaná i historie okolních obcí a osad. Rozsáhlé, ale zajímavé čtení lze doporučit všem zájemcům o historii Novoborska.

Toto jedinečné dílo vycházelo v 90. letech 20. století na pokračování jako příloha Novoborského měsíčníku a v knižním vydání vyšlo rozdělené do tří dílů. V roce 2006 vyšel první díl, zachycující nejstarší historii města do roku 1848, druhý díl představuje novější historii do konce první světové války a třetí díl je věnovaný meziválečnému období 1918 - 1945.

Jednotlivé díly třísvazkové knihy vydalo město Nový Bor v letech 2006, 2010 a 2013.