Historické obrázky

Velenice

Na pohlednici z roku 1900 je celkový pohled na Velenice s kostelem Nejsvětější Trojice. V pozadí na severozápadě vyčnívá výrazný kupovitý vrch Ortel a vlevo za ním Klíč.
Tato pohlednice z doby před 1. světovou válkou zachycuje střední část Velenic s kostelem Nejsvětější Trojice a patrovou budovou školy z roku 1902, v níž dnes sídlí obecní úřad.
Na pohlednici z počátku 20. století vidíme starou rychtu s hostincem „U Slunce“ (Zur Sonne), jejímž majitelem byl před rokem 1945 Wilhelm Schwarzbach.
Tato pohlednice zachycuje bývalou rychtu ve Velenicích, zbořenou po roce 1945.
Tato pohlednice zachycuje slavnostní svěcení nových zvonů v kostele Nejsvětější Trojice roku 1920.

Na této pohlednici vidíme velenický kostel Nejsvětější Trojice, který 25. července 1935 oslavil dvousté výročí svého vysvěcení.
Na pohlednici z roku 1924 vidíme střední část obce s několika roubenými domy. V domě s mansardovou střechou v popředí byla dříve fara a vpravo za ní vidíme bývalou obecní rychtu, v níž byl později hostinec „U Slunce“.
Na dolním obrázku vidíme výstavný hostinec Ernsta Helda v jižní části obce, nad nímž stál na svahu Velenického kopce menší výletní hostinec „U buku“. Dnes již ani jeden z nich neexistuje.