Historické obrázky

Uhelná

Tato pohlednice zachycuje nahoře návrší s osadou a jednu ze selských usedlostí, zbořenou po 2. světové válce. Na dolních obrázcích jsou domky v hlavní ulici a náves s kapličkou Panny Marie pomocné.
Na pohlednici z 20. let 20. století vidíme novorománskou kapli Panny Marie pomocné, vysvěcenou v říjnu 1867.