Historické obrázky

Svitava

Na pohlednici z roku 1901 je vpravo celkový pohled na osadu a vlevo bývalý hostinec Franze Wernera.
Na této pohlednici z doby kolem roku 1900 vidíme nahoře celou osadu směrem od jihozápadu, na obrázcích dole je bývalý Wernerův hostinec č.p.30 (vlevo) a Kutzerovo pekařství č.p.36 (vpravo).
Pohlednice Svitavy z druhé světové války zachycuje na obrázcích nahoře střední část osady s novou kaplí Nanebevstoupení Panny Marie a vrch Ortel s budovou školy v popředí. Na obrázcích dole vidíme domy u silnice do Lindavy s bývalou kovárnou č.p.32 (na obou obrázcích vlevo).

Tato pohlednice zachycuje původní kapli Nanebevstoupení Panny Marie z roku 1725. Kaple stávala na křižovatce v dolní části osady a byla zbořena v roce 1923.
Nedatovaná pohlednice zachycuje starou kapli Nanebevstoupení Panny Marie z roku 1725. V pozadí je vidět hostinec Franze Wernera ještě před jeho přestavbou do dnešní podoby v roce 1890.