Historické obrázky

Polesí

Tato litografie zachycuje domy kolem rybníka ve střední části obce. Na obrázku vlevo dole je tehdejší hostinec Karla Linkeho.
Na pohlednici z doby kolem roku 1910 vidíme střední část osady s rybníkem. Většina domů zde stojí dodnes.
Pohlednice z doby kolem roku 1920 zachycuje osadu z jihovýchodní strany. V popředí vidíme silnici do Černé Louže a vzadu uzavírá obzor zalesněný masiv Liščí hory s Loupežnickým vrchem (vpravo).
Na pohlednici z roku 1914 vidíme střední a západní část osady s Liščí horou v pozadí. Obrázek vlevo dole představuje tehdejší hostinec „U města Liberce“ v jeho původní podobě.
Pohlednice z konce 20. let 20. století zachycuje střední část Polesí z blízkosti skalní vyhlídky Havran. Na obrázku vlevo dole je hostinec „U města Liberce“ zachycen již po dostavbě severní části domu.
Na pohlednici z doby kolem roku 1930, pořízené ze skalní vyhlídky Havran, vidíme domy ve střední části osady. V popředí uprostřed stojí bývalý hostinec „U města Liberce“ a hned za ním je další hostinec „U pramene“, ve kterém je dnes penzion „U Budulínka“. Vpravo u lesa je dnešní penzion „Sportturia“.
Tato pohlednice zachycuje Polesí z východní strany směrem od Černé Louže.
Na pohlednici ze 2. světové války vidíme západní část Polesí směrem od jihozápadu. V popředí je místní silnička do Rynoltic a vlevo od středu obrázku mezi domky vyčnívá věž zvonice. V pozadí je Pískový vrch.
Tato pohlednice zachycuje rybník uprostřed osady, sloužící i dnes k příležitostnému koupání. Dům vpravo za rybníkem už neexistuje a svah v pozadí je zakrytý lesem.
Na pohlednici ze začátku 20. století vidíme bývalý hostinec „U města Liberce“ ještě před dostavbou severní části budovy.
Tato pohlednice představuje hostinec „U města Liberce“ po dostavbě severní části. Dům dodnes stojí, jenom dřevěná přístavba v popředí byla později zbořena. V pozadí je vidět vyhlídková skála Havran.
Na této pohlednici vidíme bývalý hostinec „U Pramene“, stojící nedaleko rybníka uprostřed osady. Dům si dodnes uchoval svou podobu a nyní je v něm penzion „U Budulínka“.
Pohlednice z doby po 1. světové válce představuje hostinec „Waldfrieden“, který se dodnes dochoval v poněkud upravené podobě jako soukromý dům.
Na této pohlednici vidíme zvonici, stojící mezi domky uprostřed osady. Věžička je dnes pěkně opravená, ale roubený domek v pozadí už neexistuje.