Historické obrázky

Nový Falkenburk

Tato meziválečná pohlednice představuje zámek Nový Falkenburk s upraveným parkem.
Na pohlednici z doby před rokem 1918 je pozdně barokní zámek Nový Falkenburk, který byl tehdy obklopen krásně upravenou zahradou.
Na pohlednici z roku 1922 vidíme zámek Nový Falkenburk, ze kterého baron Johann Moritz Liebig po roce 1901 vytvořil jedno z nejkrásnějších panských sídel v Čechách. Uvnitř byl mimo jiné i pokoj s mnoha památkami na polního maršála Radeckého. Dnes zde sídlí domov mládeže.
Tato pohlednice ukazuje zdobenou zadní fasádu zámecké budovy.
Na této fotografii vidíme část věcí, připomínajících maršála Radeckého, vystavených v 1. polovině 20. století v jedné ze zámeckých místností.