Historické obrázky

Modlivý důl u Svojkova

Na pohlednici z roku 1900 je upravené prostranství s lavicemi před skalní kaplí v Modlivém dolu. V minulosti sem směřovala procesí poutníků z širokého okolí.
Pohlednice z roku 1901 zachycuje průčelí skalní kaple před poslední větší úpravou v roce 1903.
Na této pohlednici z počátku 20. století má průčelí skalní kaple v Modlivém dolu již prakticky stejnou podobu jako dnes.
Na nedatované pohlednici Modlivého dolu vidíme vlevo průčelí skalní kaple, upravené v roce 1836, vpravo je závěr rokle se schodištěm ke skalnímu výklenku, v němž bylo umístěno sousoší Kalvárie od Josefa Maxe staršího.
Tato pohlednice zachycuje skalní kapli v Modlivém dolu při jednom z obřadů, které tu dříve bývaly poměrně časté.
Na obrázku z roku 1883 je zachyceno prostranství se skalní kaplí na konci Modlivého dolu. Vlevo je schodiště k výklenku oratoria.

Nedatovaná pohlednice zachycuje upravené prostranství před skalní kaplí v Modlivém dolu.
Na této pohlednici vidíme vnitřek skalní kaple se sochou Panny Marie. Interiér byl od roku 1903 upravený jako lourdská jeskyně.
Pohlednice z roku 1901 zachycuje upravené schodiště, vedoucí ke skalnímu výklenku se sousoším Kalvárie na konci Modlivého dolu. Dnes je výklenek prázdný a vede k němu už jen neupravená pěšinka.