Historické obrázky

Mlýny

Na této litografii vidíme nahoře osadu Mlýny se sklářskou hutí Tereza (vlevo) a nádraží (vpravo). Na obrázcích dole je starý hostinec čp.33 a skalní ostroh Pustého zámku s hájovnou Kinských.
Tato pohlednice z doby před 1. světovou válkou zachycuje bývalou rychtu s hostincem čp.33 ještě před její přestavbou do dnešní podoby. Na obrázku vpravo je nádraží.
Tato pohlednice zachycuje nádraží v Mlýnech někdy kolem roku 1900 ze směru od Jedlové.
Na této pohlednici vidíme východní část Mlýnů se sklářskou hutí Tereza.
Tato pohlednice zachycuje střední část Mlýnů s hřbitovem na svahu. V pozadí vpravo je bývalá sklářská huť Tereza.
Na pohlednici z doby kolem roku 1940 vidíme domy v blízkosti nádraží, kterému dominuje vysoká vodárenská věž. V pozadí vlevo je návrší se hřbitovem.
Pohlednice z doby kolem roku 1940 zachycuje bývalou Eschlerovu pilu za nádražím.
Pohlednice z roku 1922 zachycuje východní část Mlýnů se sklářskou hutí Tereza a k ní patřící vilou v popředí. Na dolním obrázku je bývalý hostinec „Modrá hvězda“ (Blauer Stern) u nádraží.
Tato pohlednice z roku 1922 zachycuje bývalý Sauermannův hostinec „U České severní dráhy“ (Zur Böhmische Nordbahn), pojmenovaný později „Modrá hvězda“ (Blauer Stern). Dům stojí nedaleko nádraží a ačkoliv už dávno neslouží svému účelu, dodnes si uchoval svou původní podobu.
Na této pohlednici vidíme domek ševce Eduarda Bienerta, který také nabízel ubytování v hostinských pokojích. Dnes domek slouží jako chalupa.
Tato pohlednice zachycuje horní konec Mlýnů. V budově bývalé hájovny v popředí je dnes hostinec.

Tato pohlednice ze 20. let 20. století zachycuje střed osady se sklářskou hutí Tereza (nahoře) a nádraží s bývalým hostincem „Modrá hvězda“ v popředí (dole).
Romantická pohlednice zachycuje západní okraj Mlýnů se starou brusírnou čp.13. V pozadí vyčnívá vrcholové skalisko Středního vrchu.