Historické obrázky

Martinovo Údolí u Cvikova

Litografie Martinova Údolí z konce 19. století zachycuje uprostřed budovu bývalých parních lázní a část osady v jejím okolí s výhledem k jihu. Na obrázku vlevo vidíme tehdejší Schindlerův hostinec a vpravo skalní skupinu, zvanou „Brandsattelfelsen“, ležící na Kamenném vrchu severně od osady.
Tato pohlednice zachycuje Martinovo Údolí se zalesněným Bartelovým vrchem směrem od Cvikova. V pozadí uprostřed vidíme dva komíny bývalé Grohmannovy bělírny.
Na zimní pohlednici z počátku 20. století vidíme střední část osady s areálem bývalé Grohmannovy bělírny, jehož budovy dodnes částečně stojí.
Pohlednice z roku 1913 zachycuje část Martinova Údolí z Bartelova vrchu. Uprostřed vidíme areál bývalé Grohmannovy bělírny a zcela vlevo patrovou budovu Schindlerova hostince.
Na této pohlednici vidíme Schindlerovu zahradní restauraci v Martinově Údolí, která bývala častým cílem nedělních výletů cvikovských obyvatel. Dodnes stojící budova je součástí provozu na výrobu skleníků.
Tato pohlednice zachycuje dnes již zaniklou roubenou usedlost u silnice ze Cvikova. V pozadí vidíme parní lázně Leopolda Martina.
Tato pohlednice zachycuje tzv. Ruské parní lázně, založené Leopoldem Martinem v roce 1834. V pozadí je zalesněný Bartelův vrch.
Budova parních lázní Leopolda Martina byla v 1. polovině 20. let 20. století modernizována a přestavěna do vyobrazené podoby, která se do dnešních dnů prakticky nezměnila.
Tato pohlednice zachycuje novou budovu sanatoria v Martinově Údolí, postavenou v roce 1932 z prostředků nemocenských pojišťoven v Rumburku a České Kamenici. Po 2. světové válce zde byla zřízena plicní léčebna.
Na této pohlednici vidíme okolí plicního sanatoria v Martinově Údolí z Bartelova vrchu. Vpravo před novou léčebnou z roku 1932 stojí budova původních parních lázní.