Historické obrázky

Mařenice

Na litografii z konce 19. století je celkový pohled na obec od jihozápadu a vpravo od něj kostel sv. Máří Magdaleny z roku 1714. Na obrázcích dole vidíme vpravo tehdejší poštovní úřad, uprostřed vrch Kalvárie a vlevo školní budovu u kostela.
Tato pohlednice zachycuje střed obce s kostelem sv. Máří Magdalény od jihu.
Na této pohlednici vidíme Mařenice z vrcholku Kalvárie. Obci soustředěné podél silnice dominuje kostel sv. Máří Magdalény, obzor uzavírají lesnaté kopce s nejvyšší horou Luží vpravo. Ve výřezu dole je budova tehdejšího obchodu, stojícího blízko odbočky do Heřmanic.
Tato pohlednice zachycuje střední část Mařenic od kaple na Kalvárii. Dominantou obce je kostel sv. Máří Magdaleny, za nímž v pozadí vidíme horu Luž. Ve výřezu dole je tehdejší hostinec „U čerstvého pramene“, stojící u silnice do Kunratic.
Na pohlednici z roku 1905 vidíme střední část obce s domky podél kunratické silnice v popředí. Vpravo vzadu je kostel sv. Máří Magdaleny.
Tato pohlednice zobrazuje střed Mařenic s kostelem sv. Máří Magdalény od západu. Silnice v popředí vede do Cvikova, za obcí vpravo je Zámecký vrch a vlevo v pozadí hraniční hora Hvozd.
Tato meziválečná pohlednice zachycuje střed obce s kostelem sv. Máří Magdaleny od západu.
Na pohlednici z roku 1925 vidíme domky v horní části obce u silnice do Dolní Světlé. Na obzoru je Zelený vrch.
Pohlednice z roku 1942 zachycuje obec od jihu. Vpravo vidíme starou cestu od Kunratic s hájovnou ukrytou za stromy a zalesněný svah Kalvárie. V pozadí vlevo je kostel sv. Máří Magdaleny.
Tato meziválečná pohlednice zachycuje dolní část obce se zalesněným vrchem Kalvárie, za nímž na obzoru vyčnívá Hvozd. Úplně vpravo u staré kunratické cesty je vidět tehdejší hájovna, která je zobrazena také ve výřezu vpravo dole. Vlevo pak vidíme kapli na Kalvárii.
Pohlednice ze 30. let 20. století zachycuje kapli na Kalvárii z hlavní ulice od odbočky do Heřmanic. Před Richterovým hostincem tehdy stála hasičská věž, vyrobená mařenickou Neuwingerovou slévárnou, v popředí vlevo je budova koloniálního a smíšeného obchodu Antona Engla č.p. 161.
Na pohlednici Mařenic z roku 1902 je vlevo nahoře celkový pohled z Kalvárie, vpravo vidíme budovu školy s válečným pomníkem v popředí a dole je kostel sv. Máří Magdaleny, obklopený hřbitovem.
Pohlednice z roku 1901 zachycuje hlavní ulici uprostřed obce s výstavnou budovou školy a bývalým válečným pomníkem.
Zajímavá pohlednice z roku 1903 zachycuje skupinu domů na hlavní ulici před kostelem. V popředí je budova tehdejšího poštovního úřadu.
Pohlednice z roku 1907 zachycuje dnes již zbořený hostinec U koruny, který stával naproti bývalé škole pod kostelem. V pozadí je dnešní hostinec Husky.
Na pohlednici ze 20. let 20. století vidíme obchod se smíšeným a střižním zbožím Karla a Anny Winklerových. Dům dodnes stojí v dolní části obce u odbočky k hájovně.
Tato pohlednice zachycuje bývalý Winklerův obchod u odbočky k hájovně ve 2. polovině 40. let 20. století, kdy byl součástí sítě prodejen Severočeského konzumního družstva (SKD). Křížek v popředí byl později zničen a zůstal z něj jen sokl, na němž byl v roce 2004 osazen nový kovaný kříž.
Na této meziválečné pohlednici vidíme hostinec s vinárnou, nazvaný dnes „U tří lip“ nebo také u Břicháčků, stojící naproti odbočce do Cvikova. Vlevo jsou sochy u mostku přes Svitávku, roubené stavení za nimi dnes již nestojí.
Tato fotografie, pořízená nejspíše těsně po 1. světové válce, představuje jednu z chalup na severním okraji obce pod Sovím vrchem. Dům dodnes stojí, ale jeho vzhled byl pozdějšími úpravami změněn.
Tato pohlednice z období před 1.světovou válkou zachycuje v levé části výstavnou budovu národní školy pod kostelem, vpravo vidíme dnes značně zdevastovanou vilu, stojící na rohu mezi silnicemi do Cvikova a Dolní Světlé.
Tato meziválečná pohlednice zachycuje kostel sv. Máří Magdaleny s dnes již neexistujícím válečným pomníkem, v pravé části vidíme živou hlavní ulici se školní budovou.
Na pohlednici z roku 1908 je zobrazen kostel sv. Máří Magdaleny a jeho tehdejší interiér, který vzal za své při celkové devastaci kostela v 60. letech 20 století.

Tato meziválečná pohlednice zachycuje průčelí kostela sv. Máří Magdaleny, jemuž v 80. letech 20. století hrozila demolice. Zachráněn byl jen díky úsilí Marcela Hrubého a nezištné pomoci mnoha dalších nadšenců.
Na této pohlednici vidíme bývalý památník obětem Prusko-rakouské války roku 1866 před kostelem sv. Máří Magdaleny. V roce 1933 byl renovován jako pomník padlým v 1. světové válce a po 2. světové válce byl odstraněn.
Na této pohlednici vidíme pod typickým celkovým pohledem na obec výstavnou budovu Oppitzova hostince „Zum Lindenhof“ č.p. 17, který stál v hlavní ulici nedaleko školy. Hostinec v roce 1947 částečně vyhořel a později byl stržen.
Na pohlednici z roku 1924 jsou tehdejší Sluneční a vzdušné lázně, zřízené mařenickým Horským spolkem u silničky mezi Juliovkou a Hamrem. V současné době je budova od základů zrekonstruována, ovšem pouze pro soukromé účely.

Tato pohlednice, tak jako předchozí obrázek, zachycuje restauraci a zotavovnu „Waldesfrieden“ Wilhelma Herrmanna, která se zejména v meziválečném období těšila velké oblibě. Koncem 20. století byl objekt citlivě zrekonstruován, ale restaurace v něm už dávno není.
Na této pohlednici vidíme bývalý Schnitzerův penzion, půvabně položený na palouku nedaleko od cesty, vedoucí z Juliovky do Hamru. Stylová stavba v této podobě vydržela až do dnešních dnů.
Na pohlednici z doby kolem roku 1930 vidíme bývalé sluneční lázně při cestě z Juliovky do Hamru a výše na stráni stojící Schnitzerův penzion. Obě stavby se zachovaly dodnes.
Tato pohlednice zachycuje koupaliště u Richterova hostince pod Kalvárií, zřízené na sklonku 20. let 20. století. V poválečném období byla nádrž zasypána a dnes je na jejím místě zahrada.

Kostel sv. Máří Magdalény v roce 1982.
Průčelí kostela sv. Máří Magdalény v roce 1982.
Vnitřek kostela sv. Máří Magdalény v roce 1982.