Historické obrázky

Lindava

Na pohlednici z roku 1901 jsou nahoře celkové pohledy na střední část vsi pod Ortelem (vlevo) a horní část vsi se Zeleným vrchem na obzoru (vpravo). V kruhovém obrázku uprostřed je škola s bývalou poštou, vpravo od něj je bývalý obecní úřad a vlevo četnická stanice. Na posledních dvou obrázcích vlevo dole je kostel sv. Petra a Pavla a dnes již zaniklý výletní hostinec Lindenberg.
Na této pohlednici ze 2. světové války vidíme vlevo kostel sv. Petra a Pavla a domy uprostřed vsi s mostkem přes Svitávku. Vpravo nahoře je dnes již zaniklý areál Grohmannovy továrny se špičatým vrcholem Klíče na obzoru a dole je jižní část obce pod Ortelem s výraznou budovou, v níž je nyní sklárna Ajeto.
Na meziválečné pohlednici je vlevo nahoře celkový pohled na Lindavu s Ortelem v pozadí, pod ním jsou domy uprostřed vsi pod kostelem. Vpravo nahoře vidíme kostel sv. Petra a Pavla s farním dvorem a dole dosud stojící budovu bývalého rekreačního domova mládeže.
Na pohlednici z roku 1902 vidíme střed obce s kostelem a výraznou budovou Niesigova hostince v popředí. Za obcí je vrch Ortel a na obzoru vpravo Klíč.
Na této pohlednici z roku 1900 je střední část vsi s kostelem, farním dvorem a výrazným Niesigovým hostincem. Za osadou vyčnívá zalesněný Ortel.
Pohlednice z roku 1915 zachycuje střední část vsi s kostelem a farou (vpravo), zcela vlevo vidíme velkou a dnes již zbořenou budovu Niesigova hostince „Zum Lindenberg“. V pozadí je vrch Ortel.
Na pohlednici z roku 1911 vidíme střední část osady mezi kostelem a bývalým Niesigovým hostincem „Zum Lindenberg“, zachyceným také na menším obrázku vlevo. Vpravo je sousední výletní hostinec Lindenberg obklopený lipami, které byly později chráněné. Ani jeden z těchto hostinců dnes již neexistuje.
Tato pohlednice zachycuje střed obce s kostelem sv. Petra a Pavla od jihovýchodu. V popředí vidíme dnes již neexistující Niesigův kříž, kolem něhož tehdy vedla polní cesta do Brniště.
Tato pohlednice z roku 1905 zachycuje střední část osady s kostelem sv. Petra a Pavla na nevelkém návrší.
Na pohlednici z roku 1911 vidíme kostel sv. Petra a Pavla s upravenou přístupovou cestou od silnice.
Pohlednice z 2. poloviny 30. let 20. století zachycuje dnes již neexistující budovu Niesigova hostince v centru obce. V pozadí vyčnívá kostel sv. Petra a Pavla.
Pohlednice z roku 1936 zachycuje tehdejší vzhled středu obce pod kostelem. Dodnes se ve změněné podobě dochovala jen budova v popředí, oba vzdálenější roubené domy byly zbořeny. Za plotem vlevo je vidět bývalý pomník padlým z 1. světové války.
Na této pohlednici z roku 1901 je nahoře zachycena střední část obce s kostelem, dole jsou staré domky v části obce, nazývané dříve „Nové město“. Oba domy vyhořely a později tu byl postaven hostinec Oys, v jehož budově je dnes kiosk U Šímů.
Tato pohlednice z počátku 20. století zachycuje původní domy v lindavské části, nazývané „Nové město“. Výstavný dům čp.244 v popředí patřil obchodníku Josefu Kreibichovi a sídlila v něm také četnické stanice.
Na této pohlednici z počátku 20. století vidíme starý Oysův hostinec „U Nového města“ (Zur Neustadt), zničený požárem v roce 1927. V pozadí je dům obchodníka Kreibicha čp.244.
Tato pohlednice z roku 1935 zachycuje stejné místo, jako na předchozím obrázku, ale již s nově postavenou budovou Oysova hostince. Vedle něj stojí dům obchodníka Josefa Kreibicha a v pozadí za mostem vidíme bývalou obecní elektrárnu, zbořenou po 2. světové válce.
Na této pohlednici z roku 1929 vidíme dům obchodníka Josefa Kreibicha, v němž bývala četnická stanice, a za ním nově postavený hostinec s řeznictvím Wenzela Oyse. Obě budovy zde stojí dodnes.
Na pohlednici ze 20. let 20. století vidíme několik domků u silnice z Kunratic. Dům v popředí dnes již nestojí a roubené stavení za ním bylo v nedávné době rekonstruováno. Za stromem vlevo je částečně vidět tehdejší hostinec „U tří mostů“.
Tato pohlednice zachycuje dnes již neexistující areál Grohmannovy barevny na severním konci obce u silnice do Cvikova. Za továrnou je vidět budovu nádraží a na obzoru nad ní vyčnívá hora Klíč.
Na této pohlednici vidíme dolní část obce s výraznou budovou nejstarší lindavské brusírny zrcadel, kterou v letech 1918-1945 využívala firma Eckert-Heidrich k výrobě umělého kamene a cementového zboží. Po 2. světové válce byla budova zbořena a dnes zde stojí nový rodinný domek.

Na této pohlednici vidíme památník obětem 1. světové války, odhalený 24. července 1924 a zničený v roce 1945. V pozadí jsou budovy farního dvora.