Historické obrázky

Krompach

Tato pohlednice zachycuje Krompach z jižního vrcholu Hvozdu. V pozadí je špičatá Luž a vlevo od ní táhlý Pěnkavčí vrch.
Na této pohlednici vidíme střed obce se zámkem a kostelem 14. svatých Pomocníků. Vlevo nahoru stoupá silnice do Valů.
Tato pohlednice zachycuje střední část Krompachu a ve výřezu dole představuje dnes již neexistující hostinec „Myslivna“.
Na této pohlednici vidíme střed Krompachu se zámkem (vlevo) a domky, stojící v horní části obce podél cesty k úpatí Hvozdu.
Pohlednice z roku 1939 zachycuje střed Krompachu s výrazným areálem zámku. Z lesnatého návrší vlevo vyčnívá restaurace na Jánských kamenech a v sedle vpravo od ní je bývalý hostinec „Výšina Františka Josefa“.
Na této pohlednici vidíme horní část obce s Hvozdem v pozadí.
Tato pohlednice zachycuje domky v horní části Krompachu od severozápadu. V pozadí je hraniční hora Hvozd s chatou a rozhlednou.
Na pohlednici z roku 1930 vidíme silnici, směřující ke středu Krompachu od Juliovky. Nad domky vlevo vyčnívá věžička kostela 14 sv. Pomocníků a v pozadí je Hvozd s rozhlednou.
Na pohlednici z roku 1933 vidíme dnes již zaniklý hostinec „U města Žitavy“. Spolu s malou kapličkou stával hned vedle kostela, před budovou obecního úřadu.
Tato pohlednice zachycuje bývalý hostinec „U města Žitavy“ s kostelem 14. sv. Pomocníků.
Na této pohlednici vidíme bývalou školu s protějším domem a kostel 14. svatých Pomocníků od rybníčku vedle zámku.
Na této pohlednici vidíme dosud fungující hostinec „U zámku“, který byl po 2. světové válce vyhlášený svými tanečními zábavami. V jeho základech byly zjištěny pozůstatky starého panského sídla Berků z Dubé.
Tato pohlednice zachycuje hostinec „U zámku“ z východní strany.
Na této pohlednici vidíme chalupy, stojící podél silnice, strmě stoupající od hostince „U zámku“ v Krompachu směrem k místní části Valy.
Tato pohlednice zachycuje stejné chalupy, jako na předchozím obrázku, z opačné strany směrem od Valů.
Na této meziválečné pohlednici vidíme uprostřed bývalý hostinec „Myslivna“. Jeho budova dnes již neexistuje, ale ostatní domy v popředí ano.
Hostinec „Myslivna“ (v pozadí) stával až do 50. let 20. století u cesty, vedoucí ze středu Krompachu k úpatí Hvozdu. Chalupa v popředí na rozdíl od hostince stále stojí.
Pohlednice z roku 1911 zachycuje bývalý hostinec „Myslivna“ v jeho tehdejší podobě. Dnes již tato bohatě členěná stavba neexistuje.
Tato pohlednice zachycuje nejstarší tis v horní části Krompachu. Vlevo stojící dům ani hostinec „Myslivna“ v pozadí dnes už neexistují.
Tato pohlednice představuje dva ze tří památných tisů v Krompachu. Vlevo vidíme největší tis, jehož stáří se dnes odhaduje na 500 let, a vpravo je nejmladší z tisů, který byl podle textu na pohlednici zasazen v roce 1640. Prostřední obrázek zachycuje nedaleko stojící plastiku Ecce homo.
Na této pohlednici vlevo vidíme nejstarší z krompašských tisů, jehož stáří se odhaduje asi na 500 let. Prostřední obrázek zachycuje dnes již zbořený dům Josefa Knoblocha s nejmladším tisem a vpravo je poblíž stojící plastika Ecce homo.

Na této pohlednici vidíme bývalý hotel „Myslivna“ i s interiérem.
Na této pohlednici vidíme nejstarší z památných tisů v horní části Krompachu. Jeho stáří (podle pohlednice 2000 let) se dnes odhaduje asi na 500 let.
Tato pohlednice představuje nejstarší z tisů v horní části obce.
Tato pohlednice zachycuje nejstarší z krompašských tisů v zimě.