Historické obrázky

Kerhartice

Na této pohlednici z roku 1898 jsou dva záběry horní a dolní části obce s detailem bývalého Krombholzova hostince.
Na pohlednici z roku 1915 vidíme nahoře kostel sv. Máří Magdalény s farou a výstavnou budovu školy, stojící dodnes u silnice pod kostelem. Dole je zaniklý Kreibichův obchod a bývalé koupaliště na jižním konci osady.
Tato pohlednice zachycuje dnes již neexistující budovu prázdninového domova pro děti.
Na této pohlednici vidíme bývalý hostinec „U mlýna“ (Mühlschenke), který stával stranou od osady u hlavní silnice do České Kamenice.
Na této pohlednici je koupaliště „Jilmový háj“ (Ulmenhain), upravené kdysi na rybníce u křižovatky jižně od osady.