Historické obrázky

Janské kameny

Pohlednice z konce 19. století zachycuje hostinec na Janských kamenech v jeho původní podobě z roku 1880. Na horním obrázku je pohled z české strany, dole ze strany německé.
Na pohlednici z přelomu 19. a 20. století vidíme původní hostinec na Janských kamenech. V pozadí vyčnívá vyhlídková plošina na čedičové skále.
Tato pohlednice z doby kolem roku 1910 zachycuje hostinec na Janských kamenech s nově přistavěnou dřevěnou verandou a nástavbou 1. patra.
Na pohlednici z doby kolem roku 1915 vidíme hostinec na Janských kamenech s přístupovou cestou z německé strany.
Tato pohlednice zachycuje zarůstající návrší s hostincem na Janských kamenech někdy kolem roku 1920, kdy již byla část dřevěné přístavby nahrazena zděnou stavbou. Vrchol Hvozdu byl do pozadí obrázku doplněn uměle, protože ve skutečnosti je na opačné straně návrší.
Na pohlednici z roku 1931 vidíme hostinec na Janských kamenech již v jeho konečné podobě. Vpravo za ním je vidět menší „Schönfelder-Baude“, stojící již na německém území.
Zimní pohlednice z doby kolem roku 1935 zachycuje hostinec na Janských kamenech od jihozápadu. Za stromy vlevo od budovy je čedičová skála s vyhlídkovou plošinou.
Na této pohlednici vidíme výstavný hostinec na Janských kamenech od hlavní přístupové cesty z jihovýchodu.
Pohlednice z roku 1939 zachycuje celý komplex bud na Jánských kamenech nad Krompachem v poněkud idealizované podobě. V popředí je hostinec na české straně hranice (nyní v rekonstrukci), založený roku 1880, vpravo za ním vidíme německou „Schönfelder-Baude“, postavenou v roce 1922.
Na této pohlednici vidíme interiér jídelny hostince na Janských kamenech.
Tato pohlednice zachycuje hostinec s vyhlídkovou plošinou (vlevo) na počátku 60. let 20. století, kdy ještě sloužil jako rekreační zařízení.
Na této pohlednici vidíme bývalou „Schönfelder-Baude“, postavenou kolem roku 1922 těsně vedle českého hostince, ale již na německém území. Po roce 1998 byla chata upravena k rekreačním pobytům.

Tato fotografie zachycuje severozápadní svahy Janských kamenů v roce 1935, kdy byly ještě klasicky obhospodařované. V pozadí vlevo vyčnívá nejvyšší hora Luž a vpravo od ní je táhlý Buchberg. Usedlost dole mezi stromy dnes už nestojí.