Historické obrázky

Jablonné v Podještědí

Litografie

Na litografii z roku 1901 nahoře vidíme město z jižní strany a vpravo novou budovu radnice. Vlevo dole je chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy a obrázky vpravo od něj zachycují zámky Nový Falkenburk a Lemberk.
Litografie z konce 19. století zachycuje Jablonné od jihu. Pod celkovým pohledem vidíme nádraží, na menších obrázcích vlevo je budova městského úřadu, hotel „Adler“ na náměstí, zámeček Pachtů z Rájova a vpravo od něj je jeden z výstavných domů na Žitavsko-Liberecké ulici.
Na této litografii vidíme vedle celkového pohledu na město chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy, uprostřed je zámeček Pachtů z Rájova a vlevo dole nádraží na trati z České Lípy do Liberce, otevřené v roce 1900.
Litografie z počátku 20. století zobrazuje chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy a náměstí s morovým sloupem sv. Salvátora, restaurovaným v roce 1993.
Tato pohlednice připomíná návštěvu císaře Františka Josefa v Jablonném 2. září 1899. Císař město navštívil v průběhu vojenských manévrů, které v krajině kolem Brniště řídil následník trůnu Ferdinand d'Este.

Celkové pohledy

Pohlednice z roku 1911 zachycuje město s dominantou chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy z jihozápadu od Valdova. V pozadí vlevo vidíme svah Jezevčího vrchu, uprostřed je nižší Zámecký vrch a za ním na obzoru Luž.
Tato pohlednice zachycuje město s chrámem sv. Vavřince a sv. Zdislavy ze severní strany. V popředí je vidět areál zajateckého a internačního tábora, který stál na poli u dnešního koupaliště v letech 1914-1921. Za městem je vrch Tlustec a vlevo v pozadí Ralsko.
Pohlednice z roku 1918 zachycuje Jablonné ze západního břehu Zámeckého rybníka.
Na pohlednici ze 30. let 20. století vidíme město od Zámeckého rybníka, který tehdy sloužil i ke koupání.
Pohlednice z roku 1913 zachycuje Jablonné od jihu. V popředí vidíme silnici do Mimoně, v zástavbě města vyniká chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy s kupolí a bývalý kostel Narození Panny Marie, přestavěný po požáru v roce 1788 na pivovar. Obzor za městem uzavírají kopce Hvozd a Sokol.
Pohlednice z roku 1922 zachycuje střed města s dominantou chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy (vpravo) a bývalým kostelem Narození Panny Marie, přestavěným později na pivovar (vlevo).
Na pohlednici z roku 1919 vidíme jižní část města od České Vsi. Vlevo je silniční most přes Panenský potok a vedle něj továrna, která v poněkud změněné podobě stojí dodnes. V pozadí vyčnívá nad domy bývalý kostel Panny Marie s chrámem sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
Tato pohlednice z konce 30. let 20. století zachycuje město od jihu. V popředí uprostřed vidíme továrnu Josefa Köglera, vpravo vyniká chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy a vlevo od něj bývalý kostel Panny Marie. Obzor uzavírá táhlý Hvozd a špičatý Sokol.
Na pohlednici z počátku 20. století vidíme město s dominantou chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy od jihozápadu. Vlevo vyniká budova školy a věž bývalého pivovaru, vzniklého přestavbou vyhořelého kostela Narození Panny Marie. Obzor vyplňuje silueta Jezevčího vrchu.
Pohlednice z roku 1942 zachycuje jihovýchodní okraj města z věže bývalého měšťanského pivovaru. Vlevo je nynější Tyršova ulice, vedoucí k bývalé Střelnici.

Náměstí

Pohlednice z 2. světové války zachycuje náměstí z věže bývalého měšťanského pivovaru. Uprostřed náměstí vidíme sousoší sv. Salvátora z roku 1686, v pravém rohu je dnes již neexistující Krausova kašna z roku 1929.
Na této pohlednici vidíme severní část náměstí se sousoším sv. Salvátora, postaveným jako díkůvzdání za překonání morové epidemie z roku 1680.
Pohlednice z počátku 20. let 20. století zachycuje severozápadní část náměstí.
Na této pohlednici vidíme jihozápadní část náměstí z ústí tehdejší Žitavsko - Liberecké ulice. Zcela vlevo je bývalý hotel „Adler“ (Orel).
Tato pohlednice zachycuje jižní stranu náměstí, které dominuje budova tehdejšího hotelu „Adler“ (Orel). Vlevo vyčnívá věž bývalého měšťanského pivovaru.
Tato pohlednice zachycuje jižní stranu náměstí se sousoším sv. Salvátora v popředí. Věž bývalého měšťanského pivovaru je dnes zastřešená a slouží jako vyhlídka.
Na pohlednici z přelomu 19. a 20. století vidíme jihovýchodní část náměstí se sousoším sv. Salvátora a věží bývalého měšťanského pivovaru v pozadí.
Na této pohlednici vidíme dar města Žitavy - kašnu s plaketou a pamětní deskou zdejšího starosty Vincence Krause, slavnostně odhalenou na náměstí 28. července 1929 a odstraněnou po 2. světové válce. V pozadí je tehdejší hotel „U Bílého lva“.
Tato pohlednice zachycuje náměstí v Jablonném v průběhu nedělní bohoslužby ukrajinské brigády 2. dubna 1920.

Ulice a prostranství

Tato pohlednice z 2. světové války zachycuje jižní okraj města s evangelickým kostelem. Před domy v popředí vede silnice do Mimoně a v pozadí je vidět zámek Nový Falkenburk.
Tato pohlednice zachycuje dnešní Lidickou ulici, vybíhající z města směrem na Mimoň. V pozadí vidíme evangelický kostel a na obzoru vyčnívá Tlustec.
Na této pohlednici je vidět bývalý měšťanský pivovar, vzniklý přestavbou kostela Panny Marie, zničeného požárem v roce 1788. Věž pivovaru dnes nabízí pěkný pohled na město a okolní krajinu. V pozadí vpravo je vidět Brnišťský vrch a vlevo na obzoru Kamenický kopec u Zákup.
Pohlednice z doby před 1. světovou válkou zachycuje jablonnské nádraží, před nímž jsou budovy dnešní firmy Preciosa. Zajímavá je parcelace tehdejších polností směrem k osadě Lada, v pozadí vpravo vidíme Hvozd.
Na této pohlednici vidíme ulici vedoucí z města k nádraží, jehož budova vyniká v pozadí. Po levé straně jsou budovy tehdejší Rautenstrauchovy továrny a vpravo bylo zahradnictví.
Tato pohlednice z roku 1912 zachycuje město směrem od nádraží. V popředí vpravo stojí tehdejší hotel „Habsburg“, později přejmenovaný na „Stern“ (Hvězda).
Na pohlednici z počátku 20. století vidíme začátek tehdejší Žitavsko-Liberecké ulice od náměstí.
Na kolorované pohlednici z počátku 20. století vidíme tehdejší Žitavsko-Libereckou ulici tak, jak ji dnes už skoro nepoznáme.
Tato pohlednice zachycuje Žitavsko-Libereckou ulici v místech, kde kdysi stála horní městská brána. Na levé straně ulice zůstal stát jenom k nepoznání přestavěný velký dvoupatrový dům, zatímco pravá strana se s výjimkou dvou domů v popředí zachovala dodnes.
Na pohlednici z doby kolem roku 1940 vidíme tehdejší Žitavsko-Libereckou ulici za odbočkou dnešní Švermovy ulice k nádraží (dříve Bahnhofstrasse). Domy na levé straně byly ve 2. polovině 20. století zbořeny a nahrazeny panelovou zástavbou.
Tato pohlednice zachycuje tehdejší Žitavsko-Libereckou ulici směrem od hřbitova. V popředí vlevo je vidět část kaple sv. Volfganga, na pravé straně ulice dnes zůstaly stát už jen dva nejbližší domy.
Na této pohlednici vidíme krásnou barokní sochu sv. Jana Nepomuckého, která stála spolu se sousední sochou sv. Zdislavy na mostku v hrázi Mlýnského rybníka. Obě sochy byly později přemístěny k chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
Na této pohlednici vidíme silniční most přes Panenský potok na jižním okraji města.

Pohlednice z přelomu 19. a 20. století zachycuje část Žitavsko-Liberecké ulice, vedoucí směrem k náměstí, z domu na nároží Dlouhé ulice.

Kostely

Tato pohlednice zachycuje chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy s přilehlým klášterem z jihozápadní strany. V pozadí za stromy vyčnívá Jezevčí vrch.
Tato pohlednice, pořízená z věže bývalého měšťanského pivovaru, zachycuje barokní chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy, který je dominantou celého města. Vlevo od něj je výstavná úřední budova z roku 1890.
Na pohlednici z přelomu 30. a 40. let 20. století vidíme interiér chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
Tato pohlednice zachycuje kryptu sv. Zdislavy v chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Její stěny zdobí 24 na plechu malovaných výjevů ze života světice.
Na této pohlednici vidíme jedno ze zákoutí rozsáhlých katakomb pod chrámem sv. Vavřince a sv. Zdislavy, využívaných od 18. století k pohřbívání dominikánských mnichů a majitelů zdejšího panství.

Tato pohlednice zachycuje nádherné průčelí barokního chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
Tato pohlednice zachycuje kněžiště chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy s hlavním oltářem.
Tato pohlednice zachycuje boční oltář se sochou Madony a relikviářem sv. Zdislavy z Lemberka.
Na pohlednici z dnešní Tyršovy ulice vidíme bývalý měšťanský pivovar s věží, který vznikl po roce 1788 přestavbou vyhořelého farního kostela Narození Panny Marie. Na věži je dnes upravená vyhlídková plošina.
Tato pohlednice zachycuje evangelický kostel na jižním okraji města, postavený v letech 1901 - 1902.

Významné budovy

Na pohlednici z roku 1914 je tehdejší úřední budova, postavená v roce 1890 poblíž městského chrámu na místě bývalého hostince U panského domu. Dnes v jejích prostorách sídlí pošta.
Tato pohlednice zachycuje rokokový zámeček Pachtů z Rájova s barokním sloupem Nejsvětější Trojice na nároží.
Tato pohlednice zachycuje bývalou Okresní nemocnici císaře Františka Josefa, jejíž budova v Tyršově ulici dnes slouží jako Léčebna dlouhodobě nemocných.
Na pohlednici z doby kolem roku 1940 vidíme tehdejší nemocnici v Tyršově ulici. V pozadí je bývalý pivovar, vzniklý přestavbou kostela Narození Panny Marie.
Zajímavá světlotisková pohlednice z počátku 20. století zachycuje starou a novou střelnici v nynější Tyršově ulici.
Na pohlednici z roku 1915 vidíme novou budovu Střelnice v Tyršově ulici, postavenou v roce 1902.
Tato pohlednice představuje původní návrh nové honosné budovy Střelnice, který ale nebyl kvůli velkým nákladům na stavbu realizován.
Na této pohlednici vidíme budovu Střelnice s chrámem sv. Vavřince a sv. Zdislavy v pozadí. Dřevěné baráky v popředí byly součástí internačního tábora na Ladech a sloužily k ubytování důstojníků.
Tato pohlednice zachycuje českou menšinovou školu, postavenou v roce 1930 v nynější Komenského ulici.

Tato pohlednice představuje hotel „Böhm“, nazývaný dříve „Adler“, jehož budova dodnes stojí na jižní straně náměstí. Dolní obrázek zachycuje interiér restaurace.
Na této pohlednici vidíme vilu Josefa Elstnera z roku 1904, stojící na jihozápadním okraji města nad Mlýnským rybníkem.