Historické obrázky

Dolní Podluží

Pohlednice z roku 1916 zachycuje střední část obce s továrními budovami u silnice do Jiřetína. V pozadí vlevo vidíme skalisko se zříceninou Tolštejna, vpravo od něj louky nad osadou Rozhled a zcela vpravo horu Jedlovou.
Tato pohlednice z počátku 20. století zachycuje střed obce s výstavnými budovami tehdejší měšťanské (blíže) a obecné školy.
Na pohlednici z 50. let 20. století vidíme střed obce, který se ve srovnání s předchozím obrázkem poněkud změnil. Dva starší domy byly zbořeny, zatímco vpravo stojící vila byla zvýšena o jedno patro.
Tato pohlednice zachycuje památník obětem 1. světové války, stojící na místním hřbitově.
Na pohlednici z roku 1912 vidíme bývalý hostinec „Lesní zámeček“, který stál na svahu Rohálu jižně od obce. Dnes z něj zůstaly už jen zbytky základů.
Tato pohlednice zachycuje bývalý hostinec „Lesní zámeček“ s později přistavěnou krytou terasou a zahrádkou.