Historické obrázky

Chotyně

Tato pohlednice z konce 19. století představuje idylické údolí Nisy u Chotyně. Na dolním obrázku je lázeňská budova s hostincem „Zur Wartburg“, kterou u zdejšího železitého pramene postavil roku 1890 Anton Habenicht. Po 2. světové válce budova zchátrala a nakonec byla zbořena.
Na pohlednici z roku 1904 vidíme areál přádelen bavlny J. B. Limburgera v údolí Nisy, dole je obecná škola z roku 1880 a vpravo nahoře budova tehdejšího obecního a poštovního úřadu.
Pohlednice ze 20. let 20. století zachycuje dolní část obce, rozdělené od roku 1859 vysokým železničním náspem. Vpravo za tratí je bývalá Gruschwitzova slévárna s továrnou na potravinářské stroje, které se také říkalo „Hergetovka“, na kopci v pozadí vlevo je hrad Grabštejn.
Pohlednice z doby před 1. světovou válkou zachycuje dolní část Chotyně od severu. Za obcí je bývalá Limburgerova přádelna bavlny a na obzoru vidíme Jítravské sedlo s vrcholkem Vysoké uprostřed.