Chráněné rostliny Lužických hor

V tomto seznamu jsou uvedeny všechny významné druhy rostlin, které se v Lužických horách vyskytují, nebo se zde vyskytovaly v nedávné minulosti. Rostliny v poslední době vyhynulé nebo nezvěstné jsou uvedeny červeně.

Druhy kriticky ohrožené:

Hvězdnice alpská - Aster alpinus - skalní stěna na Klíči.
Vratička heřmánkolistá - Botrychium matricariifolium - u silnice poblíž Vápenky u Doubice.

Druhy silně ohrožené:

Jednokvítek velekvětý - Moneses uniflora
Kapradinka plevinatá - Polystichum braunii
Kapradinka skalní - Woodsia ilvensis - na Tolštejně, dále se udává na Spravedlnosti, Klíči a Javoru. Současný výskyt je nutno prověřit.
Kruštík bahenní - Epipactis palustris - Marschnerova louka u Chřibské.
Leknín bělostný - Nymphaea candida - není zde původní.
Okrotice červená - Cephalantera rubra
Rdest alpský - Potamogeton alpinus - celkem běžný, Naděje, Brazilka, Hraniční rybník.
Rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia - U rozmoklé žáby, Brazilka, Noldenteich, lom na Jedlové.
Smil písečný - Helichrysum arenarium - roste jen u Čtyřdomí u Mařenic.
Tis červený - Taxus baccata - roztroušeně v lesích, Krompach, Nový Svět u Jiřetína, Naděje, významnější výskyt u Horního Sedla.
Vláskatec tajemný - Trichomanes speciosum - na Chřibském hrádku, výskyt je nutné ověřit.
Všivec mokřadní - Pedicularis sylvatica - roste na Brazilce, na louce pod hřbitovem v Kunraticích u České Kamenice.

Druhy ohrožené:

Áron plamatý - Arum maculatum - roste v PP Líska.
Bledule jarní - Leucojum vernum - u Krompachu, Heřmanic i jinde.
Ďáblík bahenní - Calla palustris - v rybníčku na okraji Rybniště.
Hadilka obecná - Ophioglossum vulgatum - roste v rezervaci Vápenka u Doubice.
Klikva bahenní - Oxycoccus palustris - roste v rašeliništi u Mařeniček.
Koprník štětinolistý - Meum athamanticum - uváděn v lesním rybníku pod Jedlovou a u Lísky, výskyt je nutno ověřit.
Lilie zlatohlavá - Lilium martagon - roste u Svoru.
Měsíčnice vytrvalá - Lunaria rediviva - roste v PP Líska, na Jezevčím vrchu a Spravedlnosti.
Oměj šalamounek - Aconitum callibotryon - na Luži, není zde původní.
Ostřice Davallova - Carex davalliana - na loukách v Chřibské.
Pérovník pštrosí - Matteucia struthiopteris - není zde původní.
Pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea - na Marschnerově louce.
Prha chlumní - Arnica montana - rostla u tratě do Rumburka.
Prstnatec Fuchsův - Dactylorhiza fuchsii - roste na Brazilce a u Nové Hutě.
Prstnatec májový - Dactylorhiza majalis - roste dosud hojně na řadě míst, například na Marschnerově louce a louce U Brodských, v Kunraticích u Cvikova, u Arnultovic i jinde.
Rojovník bahenní - Ledum palustre - roste v lomu na Jedlové.
Sněženka předjarní - Galanthus nivalis - roste v Rozhledu (není zde původní).
Tařice skalní - Aurinia saxatilis - uměle vysazena na hradbách Tolštejna.
Vachta trojlistá - Menyanthes trifoliata - roste na Marschnerově louce, na okraji Rybniště a v PP U Rozmoklé žáby.
Vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia - rostl na louce v Horním Sedle, výskyt je nutno ověřit.
Vranec jedlový - Huperzia selago - v lomu U Koně a na Klíči.
Vrba plazivá - Salix repens - na Brazilce a v Chřibské pod hřbitovem.

Druhy, uvedené pouze v Červeném seznamu ČR:

Bahnička jednoplevá - Eleocharis uniglumis
Bařička bahenní - Triglochin palustris
Česnek medvědí - Allium ursinum - v Polevsku.
Česnek pažitka horská - Allium schoenoprassum ssp. alpinum - na skalní stěně Klíče.
Hadí mord nízký - Scorzonera humilis
Hladýš pruský - Laserpitium prutenicum
Hlístník hnízdák - Neottia nidus-avis
Hruštička menší - Pyrola minor - nad tábořištěm Naděje.
Chlupáček oranžový - Pilosella aurantiaca - není zde původní.
Kyčelnice devítilistá - Dentaria enneaphyllos - běžný druh.
Kyčelnice žláznatá - Dentaria glandulosa - u Hamru, zavlečena do lesa se sazenicemi, není zde původní.
Jalovec obecný - Juniperus communis - není zde původní.
Jedle bělokorá - Abies Alba
Jilm habrolistý - Ulmus minor
Jirnice modrá - Polemonium caeruleum - není zde původní.
Kozlík dvoudomý - Valeriana dioica - na loukách za cvikovskou léčebnou.
Klokoč zpeřený - Staphylea pinnata - není zde původní.
Kostřava sivá - Festuca pallens - na Pustém zámku.
Mléčivec horský - Cicerbita alpina - u Hamerského potoka poblíž rozcestí U Jana.
Mochna bahenní - Potentilla palustris
Mokrýš vstřícnolistý - Chrysosplenium oppositifolium - běžný druh.
Orlíček obecný - Aquilegia vulgaris
Ostřice Hartmannova - Carex hartmannii - roste u Chřibské, Trávníku, Horní Světlé nebo na Brazilce.
Ostřice převislá - Carex pendula - Nová Huť, Milštejn, olšina U Rozmoklé žáby.
Přeslička luční - Equisetum pratense - u silnice od Sauly do Doubice.
Přeslička největší - Equisetum telmateia
Sedmikvítek evropský - Trientalis europea - celkem běžný druh.
Sítina ostrokvětá - Juncus acutiflorus - běžná.
Snědek chocholičnatý - Ornithogalum umbellatum - není zde původní.
Starček potoční - Tephroseris crispa - u Nové Hutě a Stožeckého sedla.
Suchopýr širolistý - Eriophorum latifolium - v okolí Chřibské.
Tavolník vrbolistý - Spiraea salicifolia - není zde původní.
Třtina přehlížená - Calamagrostis stricta - udávaná na Brazilce, výskyt je nutno ověřit.
Zvonečník černý - Phyteuma nigrum - výskyt je nutno ověřit.
Žebrovice různolistá - Blechnum spicant - běžná.
Žluťucha lesklá - Thalictrum lucidum - roste u Kunratických domků.

 

Významné druhy hub Lužických hor

V tomto seznamu jsou uvedeny významné druhy hub, zjištěné v posledních letech v CHKO Lužické hory.

Kriticky ohrožené druhy:

Bolinka černohnědá - Camarops tubulina - PP U Rozmoklé žáby.

Ohrožené druhy:

Holubinka olšinná - Russula pumila - PP U Rozmoklé žáby.

Druhy, uvedené pouze v Červeném seznamu ČR:

Helmovka dvojvonná - Mycena diosma - NPR Jezevčí vrch.
Chřapáč pýřitý - Helvella macropus - PR Luž.
Káčovka jeřábová - Biscogniauxia repanda - NPR Zlatý vrch.
Kozák barvoměnný - Leccinum variicolor - PP U Rozmoklé žáby.
Kyjanka zakouřená - Clavaria fumosa - PP U Rozmoklé žáby.
Liška Friesova - Cantharellus friesii - NPR Jezevčí vrch.
Paluška rudonohá - Typhula erythropus - NPR Zlatý vrch.
Pavučinec blankytný - Cortinarius evernius - PP U Rozmoklé žáby.
Pavučinec hezoučký - Cortinarius bibulus - PP U Rozmoklé žáby.
Pavučinec chřapáčovitý - Cortinarius helvelloides - PP U Rozmoklé žáby.
Pavučinec mokřadní - Cortinarius tubarius - PP U Rozmoklé žáby.
Psivka obecná - Mutinus caninus - NPR Jezevčí vrch.
Rosoklihatka čirá - Neobulgaria pura - PR Luž.
Ryzec lilákový - Lactarius lilacinus - PP U Rozmoklé žáby.
Ryzec vodnatý - Lactarius uvidus - PP U Rozmoklé žáby.
Řasnatka ježatovýtrusá - Peziza echinospora - NPR Zlatý vrch.
Štítovka stinná - Pluteus umbrosus - NPR Jezevčí vrch.
Vodnička potoční - Cudiniella clavus - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka bažinná - Hygrocybe helobia - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka citrónová - Hygrocybe chlorophana - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka kluzká - Hygrocybe irrigata - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka kluzkonohá - Hygrocybe glutinipes - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka ledková - Hygrocybe nitrata - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka lišková - Hygrocybe cantharellus - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka luční - Hygrocybe pratensis - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka mírná - Hygrocybe insipida - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka šarlatová - Hygrocybe coccinea - PP U Rozmoklé žáby.
Voskovka vosková - Hygrocybe ceracea - PP U Rozmoklé žáby.