Valtinovské rybníky

Dvojice Valtinovských rybníků leží na malém pravostranném přítoku Panenského potoka asi 1 km severně od Velkého Valtinova. Menší Dolní rybník, nazývaný též U Silnice, má plochu asi 1,6 ha, zatímco horní, označovaný jako Valtinovský Nový rybník, je se svou rozlohou 3,3 ha dvakrát větší. Oba rybníky se využívají k chovu ryb. Po severní straně rybníků vede polní cesta ze severního konce Velkého Valtinova přes lesy pod Selským vrchem do Kunratic u Cvikova. Na hrázi dolního rybníka je několik vzrostlých dubů.