Zajímavá místa

Švédská stěna - Švédská díra

Švédská stěna v Konvalinkovém dolu u Sloupu.
Švédská stěna v Konvalinkovém dolu u Sloupu.

Švédská stěna je jedna z nejpozoruhodnějších a nejmohutnějších skalních stěn ve Sloupských skalách. Najdeme ji na strmém jihovýchodním srázu Konvalinkového dolu pod Slavíčkem, asi 500 m od hřbitova ve Sloupu. Poměrně hladká svislá stěna tvořená šedobílým pískovcem je asi 70 m dlouhá a na severovýchodním konci k ní přiléhá mírně ukloněná Švédská věž, která je stejně jako celá stěna příležitostným cílem horolezců. Z průrvy mezi stěnou a věží vybíhá strmě vzhůru špatně přístupná těsná puklina, na jejímž konci je uměle vytesaná okrouhlá dutina s průměrem okolo 2 m, které se říká Švédská díra. Těsně před ní se puklina s vytesanými schůdky ostře lomí doprava a pokračuje skalním masivem vzhůru. Schody ale brzy končí a rozšiřující se puklina je dále nepřístupná.
Švédskou díru využívali sloupští obyvatelé ve válečných dobách jako skrýš pro svůj nejcennější majetek. Podle místní tradice byla jeskyňka upravena v roce 1648, kdy sem sloupský důchodní úřad ukryl pokladnu s částí peněz.

K severovýchodnímu konci skalní stěny přiléhá štíhlá Švédská věž.
K severovýchodnímu konci skalní stěny přiléhá štíhlá Švédská věž.
Strmá puklina v masivu Švédské stěny.
Strmá puklina v masivu Švédské stěny.
Vchod do okrouhlé komůrky Švédské díry.
Vchod do okrouhlé komůrky Švédské díry.

Ve strmém srázu za Švédskou věží je do jedné ze skal vytesaný erb se symbolem meče a velké písmeno R. Severovýchodně od Švédské věže je Poštolčí stěna a za ní další lezecké věže Sloupských skal. Podél horního okraje skalnatého srázu nad Švédskou stěnou vede Horní Hraběcí stezka, ze které se otevírají pěkné výhledy na protější hřbet s Liščí dírou a do krajiny v okolí Sloupu.

Erb vytesaný do skalky na srázu za Švédskou věží.
Erb vytesaný do skalky na srázu za Švédskou věží.