Butterberg

Butterberg (= Máslový vrch, 507 m) je nevelký žulový vrch, proražený znělcovou žílou, vystupující asi 900 m jihovýchodně od centra Waltersdorfu. Podle místní tradice získal kopec své jméno kolem roku 1400, kdy Waltersdorf vlastnil pan Nicol z Varnsdorfu, který nechal na svahu kopce nad vesnicí postavit dvůr pro chov dobytka. A protože si do něj obyvatelé obce chodili pro máslo, začali kopci říkat Butterberg.
Vrchol kopce je dnes zarostlý převážně listnatým lesem, ale z luk pod jeho dolním okrajem jsou pěkné výhledy do okolí. Ze severní strany se otevírá pohled k Varnsdorfu a Grossschönau, zatímco z jižního a západního svahu je vidět přes Waltersdorf na Buchberg, Sonneberg a Luž. Asi nejkrásnější výhledy přes waltersdorfské údolí k Luži jsou od Schiffnerovy cesty (Schiffnerweg), vedoucí po západním svahu kopce.
V letech 1538-1600 a 1663-1668 byly na svazích Butterbergu i v širším okolí Waltersdorfu vyhloubeny pokusné štoly k těžbě stříbronosné olověné a zinkové rudy z drobných žil, vázaných na lužickou poruchu. Vytěžená ruda se údajně zpracovávala asi 3 km severovýchodně odtud v místě, zvaném "Poche", kde kdysi stál mlýn Pochmühle na drcení rudy.