Böhmův vrch

Böhmův vrch (426 m) je nevelký čedičový kopec, vyčnívající asi 500 m západně od křižovatky v Dolní Chřibské. Občas se pro něj užívá také název Český vrch, vzniklý nepřesným překladem původního názvu Böhmberg, odvozeného od jména majitele zdejších pozemků.
Kdysi téměř holý vrcholek byl v roce 1886 Horským spolkem pro nejsevernější Čechy turisticky zpřístupněn a opatřen vyhlídkovou lavicí. Vyhlídka byla udržována ještě kolem roku 1915, později ale vrcholek zarostl bukovým lesem a dnes je již zcela bez výhledu.