Vysvěcení obnovené kaple Navštívení Panny Marie na Valech

V sobotu 26. června 2021 byla v rámci oslav 630. výročí od první písemné zmínky o Krompachu slavnostně vysvěcena obnovená kaple Navštívení Panny Marie ve Valech. Původní kaple, postavená Heinrichem Gothem z Krompachu byla vysvěcena 15. července 1800 a v 50. letech 20. století byla zbořena. Noví majitelé pozemku v letech 2017-2020 vybudovali v těsném sousedství základů staré kaple novou stavbu. Její tvar odpovídá dobovým fotografiím, ale celkově je o něco menší a na vrcholu nemá zvoničku. Kapli postavil ing. Petr Sidak, dřevěná okna a dveře zhotovil truhlář Miroslav Koutecký z Kunratic, klempířské práce provedl Daniel Ryp z Trávníku a omítky Roman Žemlička z Vlašimi. Uvnitř kaple je umístěna dřevěná socha Navštívení Panny Marie od Josefa Heřmanského a Michala Járy z Nymburka, kterou doplňují obrazy Panny Marie a sv. Alžběty. Kapli vysvětil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Další informace: