Prohlídka Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě

V sobotu 8. srpna 2020 uspořádal spolek Omnium komentované prohlídky postupně renovované hrobky Dittrichovy rodiny v Krásné Lípě. Jedná se o unikátní stavbu od známého berlínského architekta J. C. Raschdorfa, kterou si zde nechala vybudovat rodina významného krásnolipského průmyslníka a mecenáše Karla Dittricha. Po 2. svetové válce byla hrobka bohužel ponechána osudu a ničení, které vedlo k její značné devastaci. O vnitřní výzdobě hrobní kaple se proto dozvídáme už jen ze starých textů. Do dnešní doby se z ní dochovaly jen zcela nepatrné zbytky a značně poškozená modrozlatá skleněná mozaika v prostoru podzemní krypty. V kryptě se zachoval také ústřední sarkofág s ostatky zakladatele rodiny Carla Augusta Dittricha a urna jeho syna Carla Dittricha. Záchranu zdevastované hrobky provádí spolek Omnium od roku 2018. Více informací o ní najdete na stránkách spolku.

Na obnovu Dittrichovy hrobky můžete přispět libovolným darem na účet spolku Omnium - 2844188399 / 0800.
Pro správné přiřazení daru zadejte, prosím, do zprávy pro příjemce text: „hrobka Dittrich“.

Další informace: