Protržení hráze Malého Jedlovského rybníka

Ve dnech 7. a 8. srpna 2010 zasáhly severní Čechy vydatné deště, které vedly k rozvodnění mnoha drobných horských potoků a v některých údolních obcích způsobily velké škody. Pod náporem vodního přívalu, který zřejmě nestačil odtékat rybniční výpustí, se protrhla také hráz Malého Jedlovského rybníka. Vodu z protrženého rybníka zachytila níže ležící přehrada Chřibská. Sousední Velký Jedlovský rybník sice přívalům vody odolal, ale lesní silnička, vedoucí kolem obou rybníků do údolí Chřibské Kamenice a k nádraží Jedlová byla přerušená.

V letech 2013 - 2015 byla hráz obnovena, ale původní malebnost lesního rybníka při tom bohužel vzala za své.

Oprava hráze

Další informace: